Ülke Künyesi

Fas Krallığı

Başkent

Rabat

Nüfus

35,7 milyon

Yüzölçümü

710.850 km2 

Devlet Başkanı

Kral VI. Mohammed

Başbakan

Saadeddine Othmani

Dışişleri ve İşbirliği Bakanı
Nasser Bourita

Konuşulan Diller

Resmi diller: Arapça ve Berberice
Fransızca (resmi yazışmalarda, ekonomik ve kültürel yaşamda)

Para Birimi

Fas Dirhemi

GSMH

 110,8 milyar ABD Doları (2017)

Etnik Yapı

Arap-Berberi: % 99,1; Yahudi: % 0,2; Diğer: % 0,7.

Önemli Siyasi Partiler

Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Özgünlük ve Modernlik Partisi (PAM), İstiklal Partisi (PI), Ulusal Bağımsızlar Birliği (RNI), Halk Hareketi (MP), Sosyalist Halk Güçleri Birliği (USFP), Anayasal Birlik (UC), İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS).                        

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

Arap Afrika Kalkınma Bankası (ABEDA), Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu (AFESD), Arap Birliği (AL), Arap Para Fonu (AMF), Arap Mağrip Birliği (AMU), Afrika Birliği (AU), Arap Ülkeleri Ekonomik Anlaşmalar Konseyi (CAEU), Community of Democracies (CD), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), G-11, G-77, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Ticaret Odası (ICC) (ulusal komiteler), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi (ICRM), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRCS), Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Mobil Uydu Örgütü (IMSO), Interpol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Parlamentolararası Birlik (IPU), Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO), Uluslararası Telekomünikasyon Uydu Örgütü (ITSO), Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü (ITU), Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) (STK’lar), Arap Birliği (LAS), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), BM'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki İstikrar Misyonu (MONUSCO), Bağlantısızlar Hareketi (NAM), Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) (gözlemci), İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü (OIF), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) (ortak), Pasifik İttifakı (gözlemci), Paris Kulübü (ortak), Daimi Hakemlik Mahkemesi (PCA), Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) (gözlemci), Birleşmiş Milletler (UN), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Endüstriyel Gelişme Örgütü (UNIDO), BM Fildişi Sahilleri Barış Gücü (UNOCI), Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Dünya Posta Birliği (UPU), Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO).