Türkiye - Fas Siyasi İlişkileri

Osmanlı İmparatorluğu ile Fas Sultanlığı arasındaki 17. yy’ın başından itibaren başlayan temaslar iki ülke arasındaki mevcut siyasi ilişkilerin de temelini teşkil etmektedir. Türkiye ve Fas arasındaki diplomatik ilişkiler, Fas’ın bağımsızlığını kazanmasını takiben 17 Nisan 1956 yılında iki ülke Hükümetleri tarafından aynı gün yapılan ortak açıklamayla tesis edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı döneminde 3-4 Haziran 2013 tarihlerinde, Fas’a gerçekleştirdikleri ziyaret iki ülke ilişkilerine derinlik kazandırmıştır. Bu ziyaret sırasında iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkilerin stratejik eşgüdümünü sağlamak üzere Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının tesisi konusunda mutabık kalınmıştır.

Sayın Bakanımız, Faslı mevkidaşı Nasser Bourita’yla 11 Mayıs 2022 tarihinde Marakeş’te, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ve 22 Kasım 2022 tarihinde Fes’te, Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu marjında görüşmeler gerçekleştirmiştir.

İki ülke ilişkilerinin mevcut kapsamı ve arzettiği potansiyel ışığında üst düzey ziyaret ve temasların artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

İki ülke parlamentolarında dostluk grupları bulunmaktadır. Fas Parlamentosu Dostluk Grubu üyeleri 23-27 Mayıs 2016 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. TBMM Türkiye-Fas Parlamentolararası Dostluk Grubu ise 17-22 Nisan 2018 tarihlerinde Fas’ı ziyaret etmiştir.

Türkiye-Fas Siyasi İstişareleri, son olarak, 14 Ekim 2021 tarihinde Rabat’ta düzenlenmiştir.