Türkiye - Fas Siyasi İlişkileri

Türkiye ve Fas arasındaki diplomatik ilişkiler, Fas’ın bağımsızlığını kazanmasını takiben 17 Nisan 1956 yılında iki ülke Hükümetleri tarafından aynı gün yapılan ortak açıklamayla tesis edilmiştir. Ülkemiz Fas’ı Ortadoğu, Afrika, Akdeniz ve İslam âleminin önemli bir üyesi olarak görmektedir. Fas ile ülkemiz arasında ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi konusunda karşılıklı irade mevcuttur.

Sayın Başbakanımızın 3-4 Haziran 2013 tarihlerinde Fas’a gerçekleştirdiği ziyaret iki ülke ilişkilerine derinlik kazandırmıştır. Bu ziyaret sırasında imzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) Kurulmasına ilişkin Ortak Bildiri çerçevesinde, YDSK’nın Fas’tan ülkemize yapılacak bir üst düzey ziyaret vesilesiyle hayata geçirilmesi kabul edilmiştir.

Sayın Bakanımız 19 Eylül 2017 tarihinde BM 72. Genel Kurulu marjında Faslı muhatabı Bourita’yla ikili görüşme gerçekleştirmiştir.

İki ülke parlamentolarında dostluk grupları bulunmaktadır. Fas Parlamentosu Dostluk Grubu üyeleri 23-27 Mayıs 2016 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. TBMM Türkiye-Fas Parlamentolararası Dostluk Grubu ise 17-22 Nisan 2018 tarihlerinde Fas’ı ziyaret etmiştir.

İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın 2006 yılında yürürlüğe girmesinin ardından, ikili ticari ilişkilerimiz büyük ivme kazanmış ve 2018 yılında ticaret hacmimiz 2,7 milyar ABD Doları’nı aşmıştır.

Fas’ta son yıllarda altyapı ihalelerini kazanan Türk firmalarının sayısı artmaktadır. Halihazırda Fas’ta faaliyet gösteren Türk firması sayısı 160 civarındadır. Firmalarımız temel olarak müteahhitlik ve inşaat, toptan ve perakande ticaret, tekstil, mobilya, demirçelik, halı, gıda, hazır giyim gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir. Son dönemde, tekstil, kişisel bakım ve temizlik sektörlerindeki yatırımlarımızda artış gözlemlenmektedir. Türk müteahhitlik firmalarının Fas’ta sürdürdükleri işlerden aldıkları pay, kazanmış oldukları çeşitli ekonomik ve ticari şirketlerin işletme hakları ve üstlendikleri projelerin toplam değeri 4,1 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Bu yatırımlarla yaklaşık 8.000 Faslıya istihdam sağlanmaktadır.