Bangladeş'in Siyasi Görünümü

Doğu Bengal halkının 1952’de başlattığı ve yıllar içinde Bağımsızlık Savaşı’na dönüşen mücadele 16 Aralık 1971 tarihinde Bangladeş Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla neticelenmiştir.

Yaklaşık 165 milyonluk nüfusuyla Güney Asya bölgesinde üçüncü, dünyada ise sekizinci en kalabalık ülke konumunda bulunan Bangladeş, 147.570 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir.

Bangladeş’te sekiz idari bölge mevcuttur: Dakka, Chittagong, Rangpur, Khulna, Rajshahi, Barisal, Mymensingh ve Sylhet. Her idari bölge de kendi içinde illere bölünmüş olup, toplam 64 il bulunmaktadır.

Bangladeş’te Cumhurbaşkanı Ulusal Meclis tarafından beş yıllığına seçilmektedir. Cumhurbaşkanı ikinci bir dönem için seçilebilmektedir. Parlamenter demokrasiyle yönetilen Bangladeş’te tek kamaralı olan Ulusal Meclis 350 milletvekilinden oluşmaktadır. 2004 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle Ulusal Meclis’te temsil edilen siyasi partiler tarafından atanmak üzere, kadın milletvekilleri için 45 ilave sandalye tahsis edilmiştir. Bu sayı, 2011 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle 50’ye yükseltilmiştir. Ulusal Meclis’in görev süresi beş yıldır. Kabine Başbakan tarafından belirlenip, Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.

Bangladeş’te 30 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen 11. genel seçimlerden Awami Ligi (AL) önderliğindeki koalisyon galip çıkmıştır. Hükümeti kurmakla görevlendirilen AL lideri ve Başbakan Şeyh Hasina, ülke tarihinde hükümet başkanlığını aralıksız üç dönem yürüten ilk siyasetçi olmuştur.