Bangladeş'in Ekonomisi

Temel Ekonomik Göstergeler (2018)

GSYİH (milyar $)

274,024

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

7.9

Nüfus (milyon)

164.7

Kişi Başına GSYİH ($)

1.647

Enflasyon Oranı (%)

5.5

İşsizlik Oranı (%)

4,4

İhracat (milyar $)

38,7

İthalat (milyar $)

54,6

Ülkemizle Ticareti (milyon $) (2019)

935,8

Kaynak: Dünya Bankası, EIU, Worldfactbook

Bangladeş’in en önemli ihraç pazarları : ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Fransa’dır.

Bangladeş’in ithalatında Başlıca Ülkeler: ÇHC, Hindistan, Singapur, Endonezya ve Hong Kong’dur.

Başlıca İhracat Kalemleri: En önemli ihraç ürünleri; hazır giyim, jüt ve jüt ürünleri, dondurulmuş deniz ürünleri, deri ve çaydır.

Başlıca İthalat Kalemleri : Petrol yağları, pamuk, tekstil makineleri ve ekipmanları, plastik mamüller, tarım ürünleri ve demir çeliktir.

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Türkiye’nin Bangladeş’le İhracat ve İthalat rakamları (milyon $)

Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2015

200

996

1.196

-796

2016

264

881

1.145

-617

2017

294

737

1.032

-443

2018

373

484

857

-111

2019

427,1

508,6

935,8

-81,5

2020/3 ay

96,6

173,2

269,6

-76,6

Kaynak: TÜİK

Bangladeş’e Başlıca İhraç ürünlerimiz : Demir çelik inşaat malzemeleri, pamuk, süt ve süt mamulleri, elektrikli makina ve cihazlar, tekstil makineleri, tekstil kimyasalları, baharatlar ve jeneratörlerdir.

Bangladeş’ten başlıca ithal ürünlerimiz: Örülmemiş giyim eşyaları ve aksesuarları, örme giyim ve aksesuarları, dokumaya elverişli bitkisel lifler (jüt) ve seramik mamulleridir.

İkili İşbirliği Mekanizmaları:

- Karma Ekonomik Komisyon (KEK): İki ülke arasındaki son KEK Toplantısı (5. Dönem) 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

- İş Konseyi: 2011 yılında kurulmuştur.

Gündemde bulunan anlaşmalar:

Bangladeş-Türkiye arasında Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalanması gündemdedir.

Kalkınma Yardımları: Bangladeş’te 2014 yılından itibaren TİKA Program Koordinasyon Ofisi faaliyet göstermektedir. TİKA Ofisi, 2014 yılından bu yana Bangladeş genelinde 60’tan fazla projeyi hayata geçirmiştir. TİKA tarafından Bangladeş’e yönelik olarak yapılan kalkınma yardımları tutarı 6 milyon ABD Doları’nın üzerindedir. Ülkemiz tarafından 2004-2014 yılları arasında Bangladeş’e yapılan kalkınma yardımları ise 13 milyon ABD Doları civarındadır.

Kalkınma Yardımları: Bangladeş’te 2014 yılından itibaren TİKA Program Koordinasyon Ofisi faaliyet göstermektedir. TİKA Ofisi, 2014 yılından bu yana Bangladeş genelinde 60’tan fazla projeyi hayata geçirmiştir. TİKA tarafından Bangladeş’e yönelik olarak yapılan kalkınma yardımları tutarı 6 milyon ABD Doları’nın üzerindedir. Ülkemiz tarafından 2004-2014 yılları arasında Bangladeş’e yapılan kalkınma yardımları ise 13 milyon ABD Doları civarındadır.

TİKA Ocak 2019’a kadar günde ortalama 20.000 kişiye sıcak yemek dağıtmıştır. TİKA ayrıca UNICEF’le işbirliği halinde 36 adet yarı kalıcı okul kurulması çalışması yürütmektedir. AFAD, Sağlık Bakanlığımızla birlikte Ocak 2018’de Cox’s Bazar’da Türk sağlık personelinin görev yaptığı bir adet ağır iklim tipi sahra hastanesi kurmuştur. Türk Kızılayı da Rohinga mültecileri için toplam değeri 6.227.420 TL (yaklaşık 1.560.000 ABD Doları) olan gıda kolisi, hijyen kolisi, battaniye, giyim seti yardımı yapmış, bir adet su kuyusu açmış, 2.200 Bambu ev yapımını içeren bir projeyi ise tamamlamak üzeredir. Türk Kızılayı ayrıca AFAD’la birlikte 6 sağlık ocağı ve 3 sağlık merkezi kurulması için çalışmaktadır. Ülkemizce rehabilitasyon merkezleri kurulmuş, meslek edindirmeye yönelik eğitim merkezleri, dikiş ve sabun imalat atölyeleri açılmıştır. Çeşitli STK’larımız da bölgede insani yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır.