Arjantin'in Ekonomisi

GSYİH (Nominal, 2022): 630.7 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (2022) : 13.620 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2022 ilk yarı): % 6.3

Enflasyon Oranı (2022): % 78.5

İşsizlik Oranı (2022): % 6.9

İhracatı (2022-ilk üç çeyrek) : 67.042 milyar ABD Doları

İthalatı (2022-ilk üç çeyrek) : : 64.520 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2022-ilk üç çeyrek) : 932 milyon ABD Doları

2022 (ilk üç çeyrek) ikili ticaret hacmi (milyon Dolar): 932 İhracat: 346,8 İthalat: 585,2

2021 ikili ticaret hacmi (milyon Dolar): 870 İhracat: 312,9 İthalat: 556,9

Latin Amerika’nın en büyük ekonomilerinden biri olan Arjantin, pandemi döneminde görülen ekonomik daralmanın ardından 2021 yılında, % 2,5 oranında büyüme kaydetmiştir. Diğer taraftan, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası enerji ve gıda piyasalarında meydana getirdiği belirsizlik ve maliyet artışları, Arjantin ekonomisini de olumsuz şekilde etkilemiş olup, kronik enflasyon ve fiyat artışıyla mücadele mevcut Hükümetin odak noktalarından biri olmayı sürdürmektedir.

Arjantin zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, yetişmiş insan gücü, şehirleşme ve teknolojik gelişimi, bölgedeki entegrasyon ve büyüme potansiyelinin etkisi gibi hususlar dikkate alındığında bölgede ekonomik potansiyeli en yüksek olan ülkelerden biridir. Tarım ve tarıma dayalı sanayi, ekonomi ve istihdam içerisinde önemli ağırlığa sahiptir. Hızla artan tarım ürünleri fiyatları Arjantin ekonomisi için önemli bir büyüme kaynağı haline gelmiştir. Gıda, içecek, kimya-petrokimya, otomotiv ve metal sanayii ülkenin en büyük sanayi sektörleri durumundadır.

Arjantin’in güneyinde (Arjantin Patagonyası’nda) yer alan Neuquen eyaletinde dünyanın ikinci büyük konvansiyonel olmayan doğal gaz kaynaklarını barındıran Vaca Muerta (Ölü Öküz) rezervleri bulunmaktadır. Bu kaynaklardan ülke içi doğal gaz ihtiyacının karşılanmasının yanısıra, Avrupa ve ABD’ye Likit Doğal Gaz ihraç edilmesi için de yararlanılması amaçlanmaktadır.

Arjantin ayrıca, Şili ve Bolivya’yla birlikte dünyanın toplam lityum rezervlerinin %56’sına sahiptir.

Arjantin’in 2018 Mayıs ayında IMF’yle imzalanan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasından tahakkuk eden 44,5 milyar ABD Dolarlık dış borcun yeniden yapılandırılması kapsamında, 2022 Mart ayında IMF’yle Uzatılmış Fon Kolaylığı (Extended Fund Facility-EFF) temelinde yeni bir anlaşma imzalanmıştır.