Arjantin'in Ekonomisi

GSYİH (2019): 445,47 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (2019) : 9,888 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2018): - % 2,5

Enflasyon Oranı (2019): % 54,4

İşsizlik Oranı (2019): %10,6

İhracatı (2019) : 64,289 milyar ABD Doları

İthalatı (2019) : 49,133 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2021 ilk 8 ay) :310 milyon ABD Doları

İhracatımız (2021 ilk 8 ay) : 140 milyon ABD Doları

İthalatımız (2021 ilk 8 ay) : 170 milyon ABD Doları

Arjantin, GSYH’sinin büyüklüğü açısından Brezilya ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisidir. Latin Amerika ülkelerindeki kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, yetişmiş insan gücü, şehirleşme ve teknolojik gelişimi, kişi başına alım gücünün yüksekliği, bölgedeki entegrasyon ve büyüme potansiyelinin etkisi gibi hususlar dikkate alındığında bölgede ekonomik potansiyeli en yüksek olan ülkelerden biridir. Tarım ve tarıma dayalı sanayi, ekonomi ve istihdam içerisinde önemli ağırlığa sahiptir. Hızla artan tarım ürünleri fiyatları Arjantin ekonomisi için önemli bir büyüme kaynağı haline gelmiştir. Gıda, içecek, kimya-petrokimya, otomotiv ve metal sanayii ülkenin en büyük sanayi sektörleri durumundadır.

ÇHC, Brezilya ve Venezuela gibi Arjantin’in önde gelen dış pazarlarındaki talep düşüklüğü Arjantin’in ekonomik büyümesine olumsuz yansımış, içinde bulunduğu kronik sorunların da etkisiyle 2018 yılında ekonomi % 3,5 oranında küçülmüştür. Arjantin Hükümeti, 2018 Mayıs ayında IMF’den 56 milyar Dolar kredi temin etmiştir.