Almanya Federal Cumhuriyeti Ekonomisi

1.ALMANYA EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (milyar Dolar)

3,863

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

0,6

Nüfus (milyon)

83

Nüfus Artış Hızı (%)

0,3

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

53,567

Enflasyon Oranı (%)

1,3

İşsizlik Oranı (%)

3,5

İhracat (milyar Dolar) - fob

1,464

İthalat (milyar Dolar) - fob

1,217

Kaynak: Economist Intelligence Unit (2019)

Başlıca Ticaret Ortakları: Çin, Hollanda, ABD, Fransa

İhraç Edilen Başlıca Ürünler: Kara ulaşım araçları, giyim eşyası ve aksesuarları, tekstil elyafı ve mamulleri, meyve ve sebzeler, haberleşme cihazları, enerji üreten makine ve cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, metallerden nihai ürünler, kauçuk ve mamulleri, motorların aksam parçaları.

İthal Edilen Başlıca Ürünler: Kara ulaşım araçları, sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, plastik ve plastikten mamul eşya, enerji üreten makine ve cihazlar, demir-çelik, eczacılık ürünleri ve organik kimyasal ürünler, vinil polimerleri, silikonlar.

2. İKİLİ İLİŞKİLER

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2017

15,1

21,3

-6,2

36,4

2018

16,1

20,4

-4,3

36,5

2019

16,6

19,3

-2,7

35,9

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı

İhraç Edilen Başlıca Ürünler: Giyim eşyası ve aksesuarları, kara ulaşım araçları, içten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları; kara taşıtları için aksam parçaları, tekstil elyafı ve mamulleri.

İthal Edilen Başlıca Ürünler: Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları; kara taşıtları için aksam, parçaları; tedavi/koruyucu amaçlı ilaçlar (dozlandırılmış); elektrikli makine ve cihazlar.

Almanya, TÜİK verilerine göre 2019 yılında 35 milyar 897 milyon Dolar hacimle ülkemizin en büyük ticaret ortağı olmuş, ülkemizin ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada, ithalatta ise ikinci sırada yer almıştır.

2019 yılında 2018’e kıyasla ihracatımız % 4 artmış; ithalatımız % 12, ikili ticaret hacmimiz % 9 oranında azalmıştır.

2020 yılı Ocak ayı itibariyle ülkemizde 7.853 Alman sermayeli firma faaliyette bulunmaktadır.

Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli firma sayısı bakımından Almanya ilk sırada yer almaktadır.

T.C. Merkez Bankası verilerine göre Almanya ülkemize, 2002-2019 döneminde 9 milyar 905 milyon Dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi yapmıştır. Aynı dönemde, Almanya’daki Türk yatırımlarının toplamı 2 milyar 790 milyon Dolar olmuştur.

Almanya’daki Türk işletmelerinin sayısı 80 bin civarındadır. Sözkonusu işletmeler, 52 milyar Dolar’dan fazla ciro yaratmakta ve yaklaşık 500 bin kişiye istihdam imkânı sağlamaktadır.

Ülkemizi 2018 yılında 4.512.360, 2019’da 5.024.193 Alman turist ziyaret etmiştir.