Türkiye - Kolombiya Siyasi İlişkileri

Kolombiya, Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesinde yüzölçümü bakımından dördüncü, nüfus bakımından üçüncü büyük ülkedir. Köklü devlet geleneği ve kurumsallaşmış idari sistemi sayesinde siyasi ve ekonomik düzenini belli bir istikrar içinde sürdürmeyi başarmıştır.

Ülkemizle Kolombiya arasında siyasi bir sorun bulunmamaktadır. İki ülke arasında uluslararası konularda benzer yaklaşımlar, pürüz içermeyen kapsamlı ilişkiler ve bu ilişkileri daha da ilerletme konusunda ortak irade bulunmaktadır. 2010 yılı Mart ayında Bogota Büyükelçiliğimizin faaliyete geçmesinin hemen ardından, Kolombiya’nın 2011 yılında Ankara’da Büyükelçilik açması iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırmıştır.

Kolombiya, yükselen ekonomisiyle ülkemiz için önemli ekonomi ve ticaret potansiyeli taşıyan bir ülkedir. 2016 yılında LAK bölgesinde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında dördüncü, en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sıralamasında ikinci ve ikili ticaret hacmimiz açısından Brezilya ve Meksika’nın ardından üçüncü sırada yer almıştır. 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde ise ikili ticaret hacmimiz bakımından bölgede ikinci sıraya yükselmiştir.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un, 2011 yılında ülkemizi ziyareti iki ülke arasında devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız da 9-10 Şubat 2015 tarihlerinde Kolombiya’yı ziyaret etmiştir.