Kolombiya'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2018): 336 milyar Dolar

Kişi başına GSYİH (2018) : 14.500 ABD Doları (nominal)

GSYİH Büyüme Hızı (2019): %2,5

Enflasyon Oranı (2019): %3,2

İşsizlik Oranı (2018): %9,4

İhracatı (2018): 37,8 milyar ABD Doları

İthalatı (2018): 46,1 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2018): 2,16 milyar ABD Doları

İhracatımız (2018): 241 milyon ABD Doları

İthalatımız (2018): 1,89 milyar ABD Doları

Kolombiya, yükselen ekonomisiyle ve altyapı ihtiyacıyla ülkemiz için önemli bir ekonomi ve ticaret ortağı olmaya adaydır.

Kolombiya ekonomisi ağırlıklı olarak petrol ve madencilik gelirlerine dayanmaktadır. Petrol ve kömür, ihracat gelirlerinin %49’unu oluşturmaktadır.

Kolombiya, Dünya Bankası 2019 İş Yapma Kolaylığı Raporunda 190 ülke arasında 65. sırada, LAK Bölgesinde ise 3.sırada yer almaktadır.

Ülkenin başlıca tarım ürünleri kahve, kesme çiçek, muz, pirinç, tütün, mısır, şeker kamışı, kakao, yağlı tohumlar ve sebzedir. Ormancılık ve balıkçılık da gelişmiştir. GSYİH'nin %12’sini oluşturan ve işgücünün %13’üne istihdam sağlayan imalat sanayi, Medellin, Bogota, Cali ve Barranquilla kentlerinin çevresinde yoğunlaşmıştır. Sektöre büyük şirketler hakimdir. Başlıca sanayi dalları tekstil (yerel pamuk ve yün içerikli), hazır giyim ve ayakkabı, gıda işleme, tütün, demir ve çelik (bir kısmı yerel içerikli), madencilik ürünleri, otomobil montajı, kimyasallar, petrol işleme ve petrokimyadır. Geleneksel olmayan ihraç ürünlerinin ihracattaki payı ise son yıllarda artmaktadır.

Kolombiya’yla 2018 yılı itibariyle ikili ticaret hacmimiz 2,2 milyar ABD Doları seviyesindedir. Bu tablo 2016 yılına göre yaklaşık % 80’lik bir artışa tekabül etmektedir. Dış ticaretimizin önemli bir bölümünü Kolombiya’dan “taşkömürü, linyit ve bunlardan üretilen kok ve yağlar” kaleminden yapılan ithalat teşkil etmektedir.

Kolombiya LAK bölgesinde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Meksika, Brezilya, Şili ve Panama’nın ardından beşinci, en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sıralamasında ve ikili ticaret hacmi açısından Brezilya’nın ardından ikinci sıradadır.