Kolombiya'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 282.463 milyar Dolar

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 14.181,406 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %2

Enflasyon Oranı (2016): %7,5

İşsizlik Oranı (2016): %8,6

İhracatı (2016): 31,045 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 44,831 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 1,131 milyar ABD Doları

İhracatımız (2016): 185,156 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 945,439 milyon ABD Doları

Kolombiya, Dünya Bankası 2016 verilerine göre Brezilya, Meksika ve Arjantin’in ardından Latin Amerika’nın dördüncü, dünyanın 41. büyük ekonomisidir. Mayıs 2013’te OECD ile üyelik müzakerelerine başlayan Kolombiya, OECD’ye üye olmayan ekonomilerin de en büyüklerinden biridir.

Kolombiya ekonomisi ağırlıklı olarak petrol ve madencilik gelirlerine dayanmaktadır. Petrol ve kömür, ihracat gelirlerinin %49’unu oluşturmaktadır. 2016 sonu itibarıyla 2 milyar varil petrol ve 100 milyar m3 doğal gaz rezervine sahip olan Kolombiya, Brezilya ve Venezuela’dan sonra Latin Amerika’da en fazla petrol üreten (yaklaşık 924 bin varil/gün) ve en geniş kömür rezervine sahip ülkedir.

Ülkenin başlıca tarım ürünleri kahve, kesme çiçek, muz, pirinç, tütün, mısır, şeker kamışı, kakao, yağlı tohumlar ve sebzedir. Ormancılık ve balıkçılık da gelişmiştir. GSYİH'nin %12’sini oluşturan ve işgücünün %13’üne istihdam sağlayan imalat sanayi, Medellin, Bogota, Cali ve Barranquilla kentlerinin çevresinde yoğunlaşmıştır. Sektöre büyük şirketler hakimdir. Başlıca sanayi dalları tekstil (yerel pamuk ve yün içerikli), hazır giyim ve ayakkabı, gıda işleme, tütün, demir ve çelik (bir kısmı yerel içerikli), madencilik ürünleri, otomobil montajı, kimyasallar, petrol işleme ve petrokimyadır. Geleneksel olmayan ihraç ürünlerinin ihracattaki payı ise son yıllarda artmaktadır.

Ekonomik alanda başarı elde etmesine karşın Kolombiya’nın en büyük sorunu yasadışı suç örgütlerinin faaliyetleri ve gelir dağılımındaki eşitsizliktir. Kolombiya, gelir eşitsizliğinde LAK bölgesinde Haiti’den sonra ikinci, dünyada onuncu sıradadır.