Türkiye - El Salvador Siyasi İlişkileri

Ülkemiz ile El Salvador arasındaki ilişkiler, coğrafi uzaklık ve her iki ülkenin uzun yıllar daha çok kendi bölgeleri üzerinde yoğunlaşması nedeniyle oldukça sınırlı kalmıştır. Ancak, son yıllarda ivme kazanan Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikamız kapsamında bölgeye daha çok ilgi gösterilmesi, bölgede yeni Büyükelçilikler açılması, TİKA kanalıyla kalkınma ve teknik işbirliği projeleri yürütülmeye başlanması ve bölgesel örgütler ile kurumsal ilişkiler kurulması, diğer bölge ülkeleri gibi El Salvador’u da içermektedir.

El Salvador ile ikili ilişkilerimiz, ülkemizin Orta Amerika Entegrasyon Sistemi’ne (SICA) 2015 Şubat ayında gözlemci üye olmasının ardından hızla gelişmeye başlamıştır. El Salvador’a Guatemala Büyükelçiliğimiz akreditedir. San Salvador’da bir Fahri Konsolosluğumuz bulunmaktadır. El Salvador’un da Berlin Büyükelçiliği ülkemize akreditedir. Ayrıca İstanbul’da bir Fahri Konsolosluğu bulunmaktadır.

El Salvador Dışişleri Bakanı Hugo Martinez 20 Nisan 2017 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye-SICA İkinci Dışişleri Bakanları Forumu kapsamında ülkemizi ziyaret etmiştir. Bakan Martinez, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı olarak 21 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da Türkiye-CELAC Dörtlüsü Dördüncü Dışişleri Bakanları Toplantısının gerçekleştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur.