El Salvador'un Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 26,797 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 8.634 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %2,4

Enflasyon Oranı (2015): %0,6

İşsizlik Oranı (2016): %6,9

İhracatı (2016): 5,33 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 9,85 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 10,64 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016): 5,62 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 5,02 milyon ABD Doları

Orta Amerika’nın yüzölçümü bakımından en küçük ülkesi olan El Salvador, bölgenin dördüncü büyük ekonomisidir. Gıda işleme, petrol, kimya, gübre, tekstil, mobilya ve hafif metaller sanayii gelişmiş olan El Salvador’un başlıca tarım ürünleri ise kahve, şeker, mısır, pirinç, fasulye, yağlı tohumlar ve pamuktur. Öndegelen ticaret ortakları ABD, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Kosta Rika gibi bölge ülkeleri ile Çin Halk Cumhuriyeti’dir.

Ülkenin ekonomik olarak aktif nüfusunun beşte biri ABD’de yaşamaktadır. Bu nedenle El Salvador için yurt dışında çalışan işçilerden gelen dövizler, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. 2016 yılındaki işçi dövizi girişleri 4,6 milyar dolara ulaşarak ülke ihracatının %80’ine eşdeğer olmuştur.

El Salvador 2004 yılında ABD, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika’yla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) CAFTA-DR’yi imzalamıştır. Ayrıca Tayvan ve Kolombiya ile STA imzalayan El Salvador, Kanada ve Karayip Topluluğu (CARICOM) ile de STA müzakereleri yürütmektedir. Orta Amerika ülkelerinin 2012 yılında AB ile imzaladığı kapsamlı Ortaklık Anlaşmasına El Salvador da taraftır.

Ülke ekonomisinin önemli sınamaları arasında fakirlik, ekonomi üzerinde önemli etkisi bulunan yüksek şiddet ve suç oranları ve kamu borç stokunun artması bulunmaktadır. Bununla birlikte Dünya Bankası raporuna göre El Salvador, Uruguay’ın ardından gelir dağılımı bakımından bölgedeki en adil ülkelerden biri olmuştur.

El Salvador, Dünya Bankası 2017 İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 190 ülke arasında 73. sırada yer almıştır.