Türkiye - Bahamalar Siyasi İlişkileri

Ülkemiz ile Bahamalar arasındaki ilişkiler, coğrafi uzaklık ve her iki ülkenin farklı dış politika öncelikleri nedeniyle oldukça sınırlı kalmıştır. Ancak, son yıllarda ivme kazanan Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikamız kapsamında bölgeye daha fazla ilgi gösterilmesi, bölgede yeni Büyükelçilikler açılması, TİKA kanalıyla kalkınma ve teknik işbirliği projeleri yürütülmeye başlanması ve bölgesel örgütler ile kurumsal ilişkiler kurulması, diğer bölge ülkeleri gibi Bahamalar’ı da içermektedir.

Dönemin Bahamalar Dışişleri Bakanı Frederick Mitchell, 2014 Temmuz ayında ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye-CARICOM İstişare ve İşbirliği Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmış, toplantı marjında dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştür.

Bahamalar’a Havana Büyükelçiliğimiz akreditedir.