Bahamalar'ın Siyasi Görünümü

Bahamalar, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ve parlamenter demokratik sisteme sahip bir anayasal monarşidir. Ülkenin Devlet Başkanı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’tir. Kraliçe, Bahamalar’da bir Genel Vali ile temsil edilmektedir. Genel Valiliğe 8 Temmuz 2014 tarihinde Marguerite Pindling atanmıştır.

Bahamalar’da iktidardaki Özgür Ulusal Hareket Partisi (FNM) ve muhalefetteki İlerici Liberal Parti (PLP) olmak üzere iki siyasi parti bulunmaktadır.

Bahamalar Parlamentosu iki kamaralıdır. Senato 16 atanmış üyeden oluşmaktadır. Bunlardan 9 üye Başbakan, 4 üye ana muhalefet lideri, 3 üye ise Başbakan ve ana muhalefet liderinin mutabakatıyla Genel Vali tarafından atanmaktadır. Temsilciler Meclisi 38 milletvekilinden oluşmaktadır. Milletvekilleri 5 yılda bir yapılan genel seçimlerle belirlenmektedir.

Sonraki seçimlerin Mayıs 2022’de yapılması öngörülmektedir.