Peru'nun Siyasi Görünümü

Çok partili siyasi yapının ve temsili demokrasinin bulunduğu Peru başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Devlet Başkanı beş yıl süreyle seçilmekte ve sonraki seçimlerde tekrar aday olamamakta, ancak bir dönem ara verdikten sonra yeniden seçilebilmektedir. Devletin idaresinden, genel politikaların saptanması ve uygulanmasından sorumlu olan ve yürütme yetkilerini büyük ölçüde elinde tutan devlet başkanı, gerekli gördüğü takdirde, görev süresi içinde Kongre’yi yenileme hakkına (sadece bir kez) sahiptir. Ülkede resmi sıfatı “Bakanlar Kurulu Başkanı” olan ve Devlet Başkanı tarafından atanan bir Başbakanlık makamı da bulunmaktadır. Yasama organını 130 üyeli tek kamaralı Kongre oluşturmaktadır. Kongre üyeleri her beş yılda bir Başkanlık seçimleriyle aynı tarihte yapılan genel seçimlerle yenilenmektedir.

2016 senesinde yapılan Peru Başkanlık ve Kongre seçimlerinde Değişim için Perulular (PPK) Lideri Pedro Pablo Kuczynski %50,12 oranında oyla Devlet Başkanlığını kazanmış, Popüler Güç (Fuerza Popular) Partisi lideri ve eski Başkan Alberto Fujimori’nin kızı Keiko Fujimori ise %49,88 oranında oy almıştır. Kuczynski, 28 Temmuz 2016 tarihinde Devlet Başkanlığı görevine başlamıştır. Bilahare Kuczynski’nin hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve soruşturmaları çerçevesinde istifa etmesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Martin Vizcarra 23 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştır.

Cumhurbaşkanı Vizcarra, yolsuzluğa karşı mücadele konusundaki hukuki ve siyasi reform paketi üzerinde anlaşmazlık yaşadığı Parlamentoyu 30 Eylül 2019 tarihinde feshetmiştir. Bir buçuk yıl süreyle görev yapacak yeni Kongre için seçimler 26 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş ve seçim sonucunda oluşan parlamento Mart ayının ikinci haftasında göreve başlamıştır.