#

Peru'nun Ekonomisi

Güney Amerika’nın batı sahilinde yer alan ve yüzölçümü itibariyle Güney Amerika’nın üçüncü büyük ülkesi olan Peru, 29 milyonluk nüfusu ve 272,5 milyar ABD dolarlık GSMH ile önemli bir bölgesel ekonomidir.

10 milyona yaklaşan nüfusuyla ülke nüfusunun 1/3’ini barındıran Lima, Latin Amerika’da Pasifik sahilinde yer alan tek başkenttir. Lima kenti bitişiğinde yer alan Callao limanı ve uluslararası Jorge Chavez havalimanı son yıllarda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları neticesinde Güney Amerika Pasifik şeridinin en önemli serbest ticaret bölgesi haline gelmiştir.

Peru, Kolombiya, Ekvator ve Bolivya ile birlikte üye olduğu ve Güney Amerika’daki önemli bölgesel entegrasyon hareketlerinden biri olan And Birliği üyeliği ile geniş bir coğrafya açısından da fırsatlar sunmaktadır. Ülke And Birliği’ni tamamlayıcı nitelikte, Meksika, Şili, Kolombiya ve Panama’yı bir araya getirecek ve anılan ülkeler arasında malların, hizmetlerin, sermaye ve kişilerin serbest dolaşımının sağlanacağı derin bütünleşme alanı oluşturulması için çalışmalarını sürdürmekte olup, söz konusu projenin ilk toplantısı ilgili ülke devlet başkanlarının katılımıyla 2011 Mayıs ayında Lima’da gerçekleştirilmiştir.

Peru dünyada gümüş, şeker kamışı, balık yemi ve yağı üretim hacmi bakımından 1. sırada, bakır üretim hacmi bakımından ise 2. sırada yer almaktadır. Peru, kuşkonmaz, organik kahve ve muz, kuru paprika gibi ürünlerin ihracatında 1. sırada, altın, gümüş, bakır ve çinko rezervleri açısından da dünyada 3. sırada yer almaktadır.

2010 Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre Latin Amerika esas alınarak değerlendirildiğinde, Peru bu bölgede altın, çinko, kalay ve kurşun üretiminde birinci, doğal orman ürünleri ve bakır üretiminde ikinci konumunda olup, önemli doğal gaz rezervlerine sahiptir. Maden kaynakları açısından çok zengin bir ülke olan Peru, hammadde fiyatlarında son yıllarda kaydedilen önemli artışlar sayesinde dış ticaretinde devamlı fazlalık vermektedir.

2000’li yıllarda ortalama %8’lik bir büyüme oranı ile Güney Amerika’da istikrarlı en hızlı büyümeyi gerçekleştiren ekonomiye sahip Peru, 2008 yılında %9,8 oranında, buna karşılık, 2009 yılında tüm dünya ekonomilerini sarsan küresel mali kriz neticesinde ise sadece %0,9 oranında büyümüş olmasına rağmen, kriz ortamında pozitif büyüme gerçekleştiren sayılı ekonomiler arasında yer almıştır.