Peru'nun Ekonomisi

Pasifik Okyanusuna sahildar stratejik bir konumu haiz Peru, tarım, madencilik ve enerji kaynakları açısından son derece zengin bir ülkedir. Peru yüzölçümü bakımından Güney Amerika’nın en büyük üçüncü ülkesidir.

Toplam ihracatının yaklaşık %60’ını maden ürünlerinden sağlayan Peru, önemli miktarda gümüş, bakır, kalay, cıva ve altın kaynaklarına sahiptir. İşgücünün % 7,6’sına istihdam sağlayan tarım sektörü de ülkenin ihracatında önemli paya sahiptir. Deniz ürünleri ve balık yağının yanı sıra pamuk, şeker kamışı, kahve ve soya fasulyesi, ülkenin başlıca tarım ihraç ürünlerini oluşturmaktadır.

Peru 2002-2014 yılları arasında ortalama % 6,3 büyüme sağlamış, bu dönemde bölgenin ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer almıştır. Peru ekonomisi 2015 yılında ise % 4.7 oranında büyümüştür. İmalat sanayi son dönemde büyük gelişme kaydetmiştir. 2015 yılında sanayi alanında %3,8 reel büyüme kaydedilmiştir. Kauçuk, gıda işleme ve kimya, en önemli sanayi sektörleridir. Tekstil ve yün (alpaka, lama, vikunya) sektörlerinin gelişimi devlet tarafından teşvik edilmektedir. İnşaat sektörü de en fazla gelişim gösteren sektörlerden olup, hidroelektrik santrali projeleri son yıllarda gittikçe önem kazanmaktadır. Madencilik sektörü ise ihracatın yaklaşık % 60’ını, vergi gelirlerinin % 30’unu sağlamaktadır.

Turizm ülkedeki toplam işgücünün % 6,8’ini, GSYİH’nin ise % 7,7’sini oluşturmaktadır. Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak 2007 yılında kabul edilen Machu Pichu antik şehri bu ülkede bulunmaktadır.

DTÖ üyesi olan Peru’nun, Şili, ABD, Singapur, Çin, G. Kore, Japonya, Meksika, Panama, Kosta Rika, Kanada ve AB ile Serbest Ticaret Anlaşmaları yürürlüktedir. Avrupa Birliği ile Kolombiya ve Peru arasında 2012 yılında imzalanan Ticaret Anlaşmalarından Peru ile yapılan Ticaret Anlaşması 1 Mart 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Peru, And Topluluğu Gümrük Birliği üyesidir. Ayrıca, Küba, Arjantin ve Brezilya ile kısmi tercihli ticaret anlaşmaları mevcuttur.

Peru, Trans-Pasifik Ortaklık (TPP) Anlaşması içerisinde de yer almaktadır. Ayrıca Peru, Şili, Bolivya, Kolombiya ve Ekvator ile birlikte MERCOSUR’un ortak üyeleri arasında yer almaktadır. Peru 2021 yılına kadar OECD üyesi olmayı hedeflemektedir.