Peru'nun Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 192,207 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016): 13.044 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %3,88

Enflasyon Oranı (2016): %3,60

İşsizlik Oranı (2016): %6,7

İhracatı (2016): 36,040 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 36,185 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 146,154 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016): 86,274 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 59,880 milyon ABD Doları

Pasifik Okyanusu kıyısında stratejik bir konuma sahip olan Peru, yüzölçümü bakımından Güney Amerika’nın en büyük üçüncü ülkesidir. Ekonominin önemli sınamaları arasında yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve işsizlik bulunmaktadır.

Peru’da önemli miktarda gümüş, bakır, kalay, cıva ve altın kaynakları vardır. Toplam ihracatın yaklaşık %60’ını madencilik ürünleri oluşturmaktadır. İşgücünün %7,6’sına istihdam sağlayan tarım sektörü de ülkenin ihracatında önemli paya sahiptir. Ülkenin başlıca tarım ihraç kalemleri, deniz ürünleri, balık yağı, pamuk, şeker kamışı, kahve ve soya fasulyesidir. Turizm, ülkedeki toplam işgücünün %6,8’ini, GSYİH’nin ise %7,7’sini oluşturmaktadır. 2007 yılında Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak kabul edilen Machu Pichu antik şehri bu ülkede bulunmaktadır.

Kauçuk, gıda işleme ve kimya ülkenin en önemli sanayi sektörleridir. Tekstil ve yün sektörlerinin gelişimi devlet tarafından teşvik edilmektedir. İnşaat sektörü de en fazla gelişim gösteren sektörlerden olup, hidroelektrik santrali projeleri son yıllarda gittikçe önem kazanmaktadır.

Peru 2002-2014 yılları arasında ortalama %6,3 büyüme sağlamış, bu dönemde bölgenin ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer almıştır. Peru ekonomisi 2015 yılında %4,7, 2016 yılında ise %3,9 oranında büyümüştür.

DTÖ üyesi olan Peru’nun, ABD, Avustralya, Singapur, Çin, G. Kore, Japonya, Kanada, Kosta Rika Meksika, Panama, Şili, EFTA ve AB dahil birçok ülke ve uluslararası örgüt ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmakta olup, bu anlaşmalar Peru’yu dünya pazarının büyük bir bölümüyle entegre etmektedir. Peru, Şili, Bolivya ve Kolombiya ve Ekvator ile birlikte Güney Ortak Pazarı MERCOSUR’un ortak üyeleri arasındadır. And Topluluğu Gümrük Birliği ile Pasifik İttifakı üyesi olan ve Trans-Pasifik Ortaklık (TPP) Anlaşması içerisinde de yer alan Peru, Türkiye, El Salvador ve Hindistan ile STA müzakerelerini sürdürmektedir.

Peru’nun başlıca ticaret ortakları Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, İsviçre, Güney Kore, Brezilya, Kanada ve Meksika’dır.