#

Bakanlığı Takip Edin:

NO:88- 26 Mayıs 2008, "Sözde Pontus soykırımı anma günü" Etkinlikleri hk.

Yunanistan Parlamentosu’nun 24 Şubat 1994 tarihinde kabul ettiği Yasa ve bu çerçevede düzenlenmekte olan “Sözde Pontus soykırımı anma günü” etkinlikleri, iki ülke arasındaki diyalog ve işbirliği sürecinin ruhuna aykırıdır.

Sözkonusu faaliyetlerin ülkemizi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü hedef almış olmasını kuvvetle kınıyoruz. Sağduyuyla bağdaşmayan bu tutumun, tahrif edilmiş bir tarih anlayışına dayandırıldığını da hayretle izliyoruz. Bu itibarla, bu iddianın sahiplerini tarihi gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyoruz.

Bu yıl düzenlenen etkinliklere Parlamento üyeleri, siyasi parti yetkilileri, yerel yöneticilere ilaveten Yunan Hükümeti temsilcilerinin de katılmış olmaları, ülkemize yönelik asılsız iddialara dayanan bu faaliyetlerin ardındaki desteği de gösterir niteliktedir.

Türk ve Yunan halkları arasında oluşturulmaya çalışılan dostluk ve güven ortamını zedeleyen bu tür davranışların, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili işbirliği zeminini aşındıracağı yönündeki ciddi endişemizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.