Malezya'nın Siyasi Görünümü

Malezya, bağımsızlığını 31 Ağustos 1957 tarihinde İngiltere’den kazanmıştır. Kuruluşunda Malaya Federasyonu olan ismi, 1963 yılında Sabah, Sarawak ve Singapur’un katılımıyla Malezya olarak değiştirilmiştir. Singapur, 1965 yılında federasyondan ayrılmıştır.

Malezya, federal anayasal monarşiye dayalı parlamenter demokrasi sistemiyle yönetilmektedir. Federal Anayasaya göre devletin başı, 9 eyalet sultanı tarafından rotasyon usulüyle beş yıllık bir dönem için seçilen ve törensel yetkilere sahip olan kraldır (Yang di Pertuan Agong). Son seçimlerle Sultan Muhammad V tahta çıkmıştır.

Hükümetin başı Başbakandır. Malezya, 1973 yılından bu yana Ulusal Cephe (Barisan Nasional, BN) koalisyon hükümeti tarafından yönetilmektedir. Ulusal Cephe, koalisyonun lider partisi konumundaki Birleşik Malay Milli Organizasyonu (UMNO) ile Malay Çinli Cemiyeti (MCA) ve Malezya Hintli Kongresi (MIC) gibi partilerin yeraldığı 13 partili bir koalisyondur.

Federal Meclis, Temsilciler Meclisi (Dewan Rakyat) ve Senato (Dewan Negara) olmak üzere iki kamaradan oluşmaktadır. 70 üyeli Senato üyelerinin 44’ü Kral tarafından atanmakta, 26’sı eyalet meclisleri tarafından seçilmektedir. Senatörler üç yıllık bir dönem için belirlenmektedir.

Son olarak 5 Mayıs 2013 tarihinde yapılan genel seçimlerde Ulusal Cephe koalisyonu 222 üyeli Temsilciler Meclisinde (Dewan Rakyat) 133, muhalif Halkın İttifakı (Pakatan Rakyat) koalisyonu 89 sandalye elde etmiştir. Müteakip Temsilciler Meclisi seçimlerinin Mayıs 2018’te düzenlenmesi öngörülmektedir.

Ulusal Cephe koalisyonu, 3 Nisan 2009 tarihinden bu yana UMNO parti başkanı Başbakan Dato Sri’ Najib Razak tarafından yönetilmektedir.

ASEAN’ın kurucu üyelerinden olan Malezya, 2015 yılında ASEAN dönem başkanlığını üstlenmiş, 2015-2016 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini yürütmüştür.