Kırgızistan'ın Ekonomisi

ÜLKE EKONOMİSİ:

GSYİH (milyar ABD$)

6.6

İhracat (fob-milyar ABD$)

1.67

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

3,5

İthalat (fob-milyar ABD$)

3.8

Nüfus (milyon)

5.7

Uluslararası rezervler (milyar ABD$)

1.8

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

3.322

Dış borç (milyar ABD$)

3,4

Enflasyon Oranı (%)

6,5

Kamu borç yükü/GSYİH (%)

0.5

İşsizlik Oranı (%)

8,6

Kırgızistan’daki Türk sermayeli firma sayısı

300

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı

Başlıca ticaret ortakları : Çin, Rusya, Kazakistan, Türkiye

Başlıca ihracat kalemleri : Radyoaktif elementler, bakır hurda, gıda, tekstil, pamuk, taze sebze/meyve

Başlıca ithalat kalemleri :
Petrol yağları, tekstil ürünleri, otomotiv, gıda

İKİLİ TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER:

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2011

180.241

52.123

232.364

128.118

2012

257.470

45.226

302.697

212.244

2013

388.336

36.964

425.300

351.372

2014

421.980

65.648

487.628

356.332

2015

294.818

77.857

371.676

217.960

2014-2015 %

-30

17

-24

-39

Kaynak: TÜİK                                                                                                         (bin Dolar)

Başlıca İhraç Ürünlerimiz : Mücevherci eşyası ve aksamı, tekstil ürünleri, dokunmuş halılar, kişisel temizlik ürünleri, kakao içermeyen şeker mamulleri, elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler.

Başlıca İthal Ürünlerimiz : Kuru baklagiller, pamuk, bakır hurdaları, konserve sebzeler, aluminyum hurdaları, altın, taze ve kurutulmuş meyveler, işlenmemiş kurşun ve alüminyum.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 300 civarında Türk sermayeli firma 304 milyon Dolarlık sermayeleri ile Kırgız ekonomisine büyük katkı vermekte olup, sayıları 5.000’i aşan Kırgız vatandaşına istihdam sağlamaktadır. Öte yandan, ülkemizde 2015 Aralık ayı itibariyle 163 Kırgız sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir.

Türk müteahhitlik firmaları Kırgızistan’da şimdiye kadar 689 milyon dolar değerinde 65 proje üstlenmişlerdir.

"Türkiye ile Kırgızistan Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma” kapsamında 25 Temmuz - 02 Ağustos 2015 tarihlerinde Bişkek’te düzenlenen I. Kırgızistan-Türkiye Ortak Sağlık Haftası ve 12-20 Aralık 2015 tarihlerinde tertiplenen II. Kırgızistan-Türkiye Ortak Sağlık Haftası sırasında Türk hekimleri 2246 Kırgız hastayı muayene etmiş, 212 hastanın ameliyatını gerçekleştirmiştir.

Türkiye’nin, 2004 yılından bugüne kadar Kırgızistan’a ekonomik/ticari, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel işbirliği programlar bağlamında yapmış olduğu resmi ikili kalkınma yardımlarının toplam tutarı ise 855 milyon Dolardır.

2014 yılında 82 bin Kırgız ülkemizi ziyaret etmiştir. 2015 yılında bu sayı 88 bini aşmıştır.