Katar-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Ülke Ekonomisi (2017)

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla kıyasla % 57 oranında artarak 1,4 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Hâlihazırda Katar’da 180’nin üzerinde Türk şirketi faaliyet göstermekte olup, şirketlerimizin Katar’da üstlendikleri projelerin toplam değeri 17,4 milyar Dolar’a ulaşmıştır Ülkemizde önemli yatırımları olan Katar sermayesinin Türkiye’ye ilgisi günden güne artmaktadır. Ayrıca Katar, Körfez ülkeleri arasında müteahhitlerimizin en çok proje üstlendiği ülke konumundadır.

Katar’la gelişen ilişkilerimize koşut olarak ülkemiz Katar vatandaşları için önemli bir turizm güzergahı haline gelmiştir.

Ülke Ekonomisi (2017)

GSYİH (milyar ABD$)

167,6

Enflasyon Oranı (%)

TÜFE: 0,5
ÜFE: 19,2

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

1,6

İşsizlik Oranı (%) (2016)

0,7

Nüfus (milyon)

2,6

İhracat (fob-milyar ABD$)

85,4

Kişi Başına GSYİH (ABD$)

63.505

İthalat (fob-milyar ABD$)

63

Kaynak: Katar Kalkınma Planlaması ve İstatistik Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat yaptığı başlıca ülkeler: ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti

İhracat yaptığı başlıca ülkeler : Güney Kore, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Singapur
Başlıca ithalat kalemleri: Makine ve cihazlar, taşıtlar, elektronik-elektrikli aletler, mücevherat aksamı

Başlıca ihracat kalemleri : petrol bazlı hidrokarbonlar, petrol türevleri, işlenmemiş alüminyum, kimyasal gübre

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

2015

2016

2017

2018

İhracat

423

439

649

1.096

İthalat

360

271

264

335

Hacim

783

710

913

1.431

Denge

63

168

385

761

Kaynak: TÜİK (milyon ABD Doları)

Başlıca ihracat ürünlerimiz: Elektrik-elektronik aksamı, mobilya, inşaat aksamları, petrol-mineral yağları, süt ve süt ürünleri
Başlıca ithalat ürünlerimiz: İşlenmemiş alüminyum, mineral yakıtlar (LNG), plastik ürünleri

Ülkemize gelen Katarlı ziyaretçi sayısı : 35.832 (2015), 32.681 (2016), 48.784 (2017), 96.327 (2018)

İkili İşbirliği Mekanizmaları

-Karma Ekonomik Komisyon: Türkiye-Katar 6. Dönem KEK Toplantısı 23-24 Ekim 2016 tarihlerinde Doha’da gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda tarafımızdaki KEK Eşbaşkanı Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’tır.

-Türkiye-Katar İş Konseyi: İki ülke iş konseyleri arasındaki yakın ilişkiler artan bir ivme ile güçlenmektedir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile DEİK’in Türkiye-Katar İş Konseyi çatısı altındaki Katarlı muhatap kuruluşu Katar İşadamları Derneği (QBA) arasında Doha’da 22 Mart 2018 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiştir.