Birleşik Krallık'ın Siyasi Görünümü

Birleşik Krallık’ın yönetim sistemi anayasal monarşidir. Birleşik Krallık (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı-United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere 4 ülkeden oluşan üniter bir devlettir. Büyük Britanya (Great Britain) sadece İngiltere, İskoçya ve Galler’i ifade etmektedir.

İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası olmak üzere iki kamaralıdır. Seçimle gelen Avam Kamarası 650 milletvekilinden oluşmaktadır. Atama ve veraset yoluyla oluşan üst organ Lordlar Kamarası’nda ise 800 civarında üye bulunmaktadır.

Birleşik Krallık’ı oluşturan kurucu ülkelerden İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da yetki devrine (devolution) dayalı bir siyasi yapılanma bulunmaktadır. Yetki devri uyarınca, egemen devletin sahip olduğu yasama ve yürütme yetkilerinin bir bölümü, Birleşik Krallık Parlamentosu (Westminster) tarafından farklı ölçülerde olmak üzere İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki ulusal parlamentolara ve bunların seçtiği yürütme organlarına devredilmiştir. Bu sistemde hukuken üniter devlet özelliği korunmakta ve merkezi parlamentonun yetki devrini geri alma veya değişiklik yapma hakkı muhafaza edilmektedir. Yetki devrinden yararlanan kurucu ülkelerin egemenliği bulunmamaktadır. Ana hatları itibariyle anayasa, savunma, ulusal güvenlik, dış politika, vatandaşlık ve göç gibi konular, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun uhdesinde bulunmakta olup, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki yerel parlamentolar bu konuların dışında kalan ve yetki devrinde bulunulmuş alanlarda yasama faaliyetinde bulunabilmektedir. İskoçya’da 18 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen ve birlik içinde kalınmasıyla sonuçlanan referandum sonrasında, tüm kurucu ülkelere yönelik yönetim reformu öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Birleşik Krallık, kurucu ülkelere ilave yetki devredilmesine yönelik adımlar atmaktadır.

Son olarak 8 Haziran 2017 tarihinde yapılan erken genel seçimler neticesinde Muhafazakar Parti birinci olarak çıkmış ve (Kuzey İrlanda kökenli) Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP)dışarıdan desteğiyle azınlık hükümetini kurmuştur.

Mevcut durumda, siyasi gündemin ilk sırasını Brexit süreci oluşturmaktadır. Brexit kararı çerçevesinde, mevcut Hükümette AB’den ayrılmadan sorumlu bir Bakanlık bulunmaktadır.