Güney Afrika'nın Ekonomisi

GSMH (Satın Alma Gücü Paritesine göre)

Yaklaşık 793,3 milyar ABD Doları

Kişi başına düşen milli gelir (Satın Alma Gücü Paritesine göre)

13.730 ABD Doları

Büyüme hızı

%0,8

Enflasyon (TÜFE)

% 4,5

İşsizlik

% 26,9

Dış Ticaret Hacmi

219 milyar ABD Doları

İhracat

110,1 milyar ABD Doları

İthalat

108,9 milyar ABD Doları

Başlıca ticaret ortakları

ÇHC, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Japonya

Başlıca ihraç malları

İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, metal cevherleri, cüruf ve kül, kara taşıtları, mineral yakıt ve yağlar, demir ve çelik

Başlıca ithal malları

Mineral yakıt ve yağlar, kazan, makine ve cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, kara taşıtları, plastik ve plastik mamulleri