Güney Afrika'nın Ekonomisi

GSMH (Satın Alma Gücü Paritesine göre)

Yaklaşık 683.1 milyar ABD Doları

Kişi başına düşen milli gelir (Satın Alma Gücü Paritesine göre)

11.700 ABD Doları

Büyüme hızı

% 2

Enflasyon (TÜFE)

% 6

İşsizlik

% 25

Dış Ticaret Hacmi

200 milyar ABD Doları

İhracat

97,9 milyar ABD Doları

İthalat

102,2 milyar ABD Doları

Başlıca ticaret ortakları

ÇHC, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere

Başlıca ihraç malları

Altın, platin, diğer metaller, madenler, tarım ürünleri, motorlu araçlar

Başlıca ithal malları

Makinalar, ulaşım vasıtaları, kimyasallar, petrol ürünleri, tekstil