Guatemala'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 68,76 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 7.960 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %3,1

Enflasyon Oranı (2015): %4,5

İşsizlik Oranı (2016): %2,7

İhracatı (2016): 10,4 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 15,8 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 41,80 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016): 30,79 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 11,01 milyon ABD Doları

Orta Amerika’nın en büyük ekonomisine ve en kalabalık nüfusuna sahip olan Guatemala, aynı zamanda Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin son dönemde en hızlı gelişen ekonomilerindendir. 2011-2016 yılları arasında ülke ekonomisi ortalama %3,7 oranında büyümüştür. Büyüme oranı en büyük ticaret ve yatırım ortağı olan ABD ekonomisine yakından bağlıdır. ABD ekonomisindeki imalat ve istihdam Guatemala’daki ekonomik beklentileri etkilemektedir. Ekonomik büyümenin 2018-2021 yılları arasında %3,1 oranında olması beklenmektedir.

Guatemala ekonomisi tarım ürünlerinin ihracına dayanmaktadır. İhraç edilen başlıca tarım ürünleri muz, ham şeker, kahve ve kakuledir. Ülkenin öndegelen ticaret ortakları ABD, Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti, El Salvador, Honduras, Panama, Nikaragua ve Kanada’dır.

Guatemala ekonomisinin başlıca sınamaları, gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, yetersiz beslenme, siyasi istikrarsızlık, yüksek şiddet ve suç oranlarıdır. ABD’de çalışan Guatemalalı işçilerin ülkelerine gönderdikleri dövizler, ülke ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. 2016 yılında ülkeye 7,16 milyar ABD Doları işçi dövizi girişi olduğu tahmin edilmektedir.

Guatemala, Dünya Bankası 2017 İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 190 ülke arasında 97. sırada yer almıştır.