#

Bakanlığı Takip Edin:

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye-SICA II. Dışişleri Bakanları Forumu’nun Açılış Oturumunda Yaptığı Konuşma, 20 Nisan 2017, İstanbul

             (Sayın Bakanımız tarafından fiilen yapılan konuşma esas alınmalıdır)


Dönem Başkanı Kosta Rika Dışişleri Bakanı, değerli dostum Manuel Gonzalez Sanz,

Sayın Bakanlar ve heyet başkanları,

SICA İcra Direktörü Sayın Verner İsak Vargas Torres,

Basınımızın değerli mensupları,

Hanımefendiler, Beyefendiler,

-Sizleri, ikinci Türkiye-SICA Dışişleri Bakanları Forumu vesilesiyle ülkemizde görmekten mutluluk duyuyorum. Bir dünya kenti olan eşsiz İstanbul’a hoş geldiniz.

-Avrupa ile Asya’nın buluştuğu bu medeniyet şehrine Latin Amerika’yı taşımış bulunuyoruz.

-İstanbul buluşması Latin Amerika ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel diyaloğumuz ve işbirliğimizin arkasındaki güçlü iradeyi de ortaya koyuyor.

- İnsani değerlerimiz ve geleceğe ilişkin ortak beklentilerimiz halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor.

-Zaten Türk Hava Yolları sayesinde, giderek artan sayıdaki Latin Amerika ülkesiyle aramızdaki uçuş süresi, mesela Kosta Rika ile Guatemala arasında arabayla seyahat süresinin çok altına inmiştir. Panama uçuşuyla Orta Amerika’da da bir başlangıç yapıldı.

-Aynı zamanda, insanlığın karşılaştığı sorunlara karşı benzer bir vizyonumuz var.

-Bu çerçevede sizleri ve SICA’yı, dünyada daha istikrarlı, müreffeh, adil ve insancıl bir düzen inşa etme arayışında önemli ortaklar olarak görüyoruz .

- Latin Amerika ülkelerinin dış müdahaleler ve darbelere karşı tavırlarını takdirle izleriz. Türkiye de aynı reflekse sahiptir.

-Bildiğiniz gibi, Türk Halkı geçtiğimiz Pazar günü tercihini yaparak, halkoylamasında anayasa değişikliklerine evet dedi.

-Belize hariç, SICA ülkeleri Başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Türkiye’de de artık Cumhurbaşkanlığı sistemini uygulayacağız.

-Yeni Anayasa, siyasi sistemdeki tıkanıklıkları aşmak ve acil çözüm bekleyen konularda daha hızlı ve etkin karar almak bakımından bize çok yardımcı olacak.

-Karar alma süreçlerimizin bu şekilde hızlanması, Orta Amerika’yla ilişkilerimize de yeni bir dinamizm getirecektir.

Değerli dostlarım,

-Türkiye olarak, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunları yakından biliyoruz. Uluslararası alanda karşı karşıya olduğumuz sınamalar da benzerlikler taşıyor.

-Bu çerçevede, girişimci ve insani dış politikamızın tüm imkânlarını kullanarak, işbirliğimizi daha da arttırmayı amaçlıyoruz.

-Önce ekonomi diyoruz. Çünkü halklarımız, daha ileri kalkınma ve refah düzeyini hak ediyorlar.

-Kalkınmanın temel yapı taşlarından biri küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu işbirliğimizi derinleştirebileceğimiz alanlardan biridir.

-Türkiye ekonomisi %90’ın üzerinde bir oranla KOBİ’lere dayanıyor. Bu alanda tüm dünyaya örnek teşkil edebilecek uygulamalarımız var. Bunları sizlerle paylaşacağız.

-Keza, turizm alanında da işbirliği yapmaya hazırız. Türkiye, dünyada en çok turist çeken ilk on ülke arasındadır.

-Tarihi ve doğal güzellikleriyle Orta Amerika bölgesinin de turizm alanında hak ettiği yeri bulması için katkı vermeye hazırız.

-Orta Amerika’nın eko-turizm alanındaki başarılı uygulamalarını ilgiyle izliyoruz. Sağlık turizmi konusunda da attığınız önemli adımlar var.

-Aramızda büyük bir işbirliği potansiyeli mevcuttur. Bunun tam anlamıyla hayata geçirilmesi için barış, istikrar ve güvenliğin ne denli önemli olduğunu da biliyoruz.

-Biz bu anlayışla, hemen kapı komşumuz olan Irak ve Suriye’nin bir an önce istikrar ve huzura kavuşmasını istiyoruz. Suriye’de meşru bir hükümetin iş başına gelmesini arzu ediyoruz.

-3 milyonu aşkın Suriyeli ve Iraklıyı ülkemizde misafir ediyoruz.

-Aynı zamanda, sınırlarımızın ötesindeki güvenlik sorunlarından ötürü, birden fazla terör örgütüyle mücadele ediyoruz.

-Geçtiğimiz sene demokrasimize karşı bir darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütüyle mücadele konusu bizim için öncelik taşıyor. Bu sinsi yapılanmanın ülkelerinize yerleşmesine izin vermediğiniz için sizi kutluyorum.

-Sınır aşan bu tip tehdit ve suçlarla mücadelede, ancak etkin bir işbirliğiyle sonuç alabiliriz. Bu çerçevede, sizlere bir fikir kâğıdı sunduk.

-Orta Amerika ülkelerinin genç ve dinamik nüfusları, başta ABD olmak üzere, göç ettikleri ülkelerin ekonomisine önemli katkılarda bulunuyorlar.

-Bizim de yaklaşık 5 milyon vatandaşımız Avrupa’da yaşıyor. Dolayısıyla , göçmenlerin hakları ve sorunlarına karşı son derece duyarlıyız .

-Dünyada gittikçe artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam ve Hristiyanlık karşıtlığı ve antisemitizm gibi tehditlere karşı ortak bir mücadele sergilemeliyiz.

-Geçmişte, coğrafi uzaklık ve Orta Amerika’da Büyükelçiliğimizin bulunmaması gibi nedenlerle ilişkilerimizi arzu ettiğimiz seviyeye getiremedik.

-Ne mutlu ki, son dönemde bu alanlarda kayda değer mesafe kat ettik.

-Önce diplomatik ağımızı genişlettik. Son dört yılda sırasıyla Santo Domingo, Panama, San Hose ve Guatemala Büyükelçiliklerimizi faaliyete geçirdik.

-Toplam sayısı 135’e ulaşan Büyükelçiliklerimizden 13’ü Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde faaliyet gösteriyor. Yakın gelecekte, Trinidad-Tobago, Paraguay ve Bolivya’yı da diplomatik ağımıza ekleyeceğiz.

-Kosta Rika ve Panama’ya ilaveten dün de Guatemala’nın Ankara’daki Büyükelçiliği açıldı. Değerli dostum Guatemala Dışişleri Bakanı Raul Morales’e teşekkür ediyorum.

- Dominik Cumhuriyeti de en kısa zamanda Büyükelçiliğini faaliyete geçirmek için çalışmalara başladı. Dün Ankara’da bir araya geldiğimiz dostum Miguel Vargas’la bu hususu da ele aldık.

-SICA üyesi ülkelerin yarısının başkentinde artık Türk Büyükelçiler görev yapıyor. Dört SICA üyesi ülkenin bayrağını Ankara’da görmek bizleri sevindiriyor. Bu sayıların artmasını diliyoruz.

-Son yıllarda, karşılıklı ziyaretlerimize de yoğunluk kazandırdık. 2015’te Guatemala’yı, bu yıl ise Dominik Cumhuriyeti’ni ziyaret ettik. Çeşitli vesilelerle Kosta Rika, Belize, Guatemala, Nikaragua Dışişleri Bakanlarını ağırladık.

-Diğer SICA üyesi ülkeleri de önümüzdeki dönemde ziyaret etmek arzusundayız. Siz değerli meslektaşlarımı da Türkiye’de daha sık görmekten mutluluk duyacağız.

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi kurumlarımızın temsilcileri de bölgenizi ziyaret ettiler, temas ve görüşmelerde bulundular.

-TİKA’nın Orta Amerika’dan sorumlu Meksika Program Koordinasyon Ofisini faaliyete geçirdik. Geçtiğimiz Şubat ayında bu ofisin resmi açılışını bizzat yaptık.

-TİKA aracılığıyla, 2017 yılında sağlık, mesleki eğitim ve tarım alanlarında, uzman değişimi ve kapasite artırımı projeleri uygulayacağız.

-Bugün, bu önemli vesileyle yeni bir haber de vermek istiyorum.

-SICA’nın başarılarını desteklemek ve aramızdaki köprüleri güçlendirmek amacıyla, SICA’ya bu sene 500 bin dolar gönüllü maddi katkıda bulunma kararı aldık .

-Ticaretimiz de her yıl artış kaydediyor. 2016 sonu itibariyle Türkiye’nin Orta Amerika ülkeleriyletoplam ticareti 326 milyon dolara ulaştı (ihracatımız: 236 Milyon; ithalatımız: 90 milyon).

-Bunu yeterli bulmuyor ve daha ileri düzeylere çıkarmayı hedefliyoruz.

-Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Sistemi’ne, Orta Amerika ülkeleriyle bir blok halinde STA müzakere etmek istediğimizi iletmiştik.

-Bunun öncelikle ikili STA’lar imzalayıp, daha sonra bunların uyumlaştırılmasıyla mümkün olabileceğini anlıyoruz. Bu konuda da gerekli adımları atmaya hazırız.

-Türk işadamları dünyanın her köşesini ziyaret ederek, yatırım olanaklarını değerlendiriyor.

-Ekonomi Bakanlığımıza bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) bünyesinde kurulan Orta Amerika İş Konseyi bölge ülkelerinin bir kısmını ziyaret etti.

-Ekonomi Bakanlığımız, Panama’da bölgeye yönelik bir Ticaret Merkezi açma yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Dominik Cumhuriyeti’nde Türk işadamları ciddi yatırımlar yapmaya başladılar.

-Ülkenizden heyetleri 18-27 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğimiz 86. İzmir Uluslararası Ticaret Fuarı’nda da ağırlamak istiyoruz.

-Öte yandan, e-ticaret, lojistik ve ödeme sistemleri gibi konulardaki tecrübelerimizi de sizlerle paylaşabiliriz.

-Yarın, CELAC dörtlüsüyle bir araya geldiğimizde, El Salvador’un dönem başkanlığı sırasında ülkemizde düzenlemek istediğimizekonomik işbirliği konuluCELAC-Türkiye-ECLAC konferansını da ele alacağız. Bu etkinliğin ekonomi alanındaki ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünden son derece yararlı olacağına inanıyoruz.

Değerli dostlarım,

-İlişkilerimizi, siyasi ve ekonomik alanların dışında da geliştirmeliyiz.

-Afetlere, uluslararası sivil ve askeri unsurların birlikte müdahalede bulunmasını öngören, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti ve Katarortak girişimi olan HOPEFOR’un tekrar canlandırılmasını arzu ediyoruz.

-Keza, eğitim de geleceğe yapılan en güzel yatırımdır. Türkiye Burslarına Orta Amerika ülkelerinden başvuruları artırmak için birlikte çalışalım. Bu gençlere eğitim sağlayalım.

-Bakanlığımızın Diplomasi Akademisinde de daha fazla sayıda SICA üyesi ülke temsilcisini ağırlamak isteriz.

Değerli dostlarım,

-Sadece ikili alanda değil, çok taraflı düzeyde de ilişkilerimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz.

-Orta Amerika Entegrasyon Sistemine bölge dışı gözlemci üye olmak suretiyle, SICA ülkeleri olarak sürdürdüğünüz ortak çalışmaları artık daha yakından takip edebiliyoruz.

-Yıllardır,Belize-Guatemala arasındaki güven artırıcı önlemlere Amerikan Devletleri Örgütü aracılığıyla maddi destek sağlıyoruz.

-Barış, istikrar ve refaha yönelik ortak çabalarımız daha da derinleşecek.

-İki yıl önce, Şubat 2015’de Guatemala’da sizlerle aynı formatta toplanmış ve bir ilke imza atmıştık. Orta Amerika’ya bu amaçla yaptığım ziyaretin güzel anıları hafızamdaki canlılığını hala koruyor.

-Şunu çok iyi biliyoruz: Barış ve refah için, halklarımızın mutluluğu için daha adil ve daha iyi bir dünyaya ihtiyacımız var. Bunu, uluslararası, kıtalararası işbirliği ve dayanışma olmadan başarabilir miyiz?

-Nitekim, işbirliğimiz kıtaları birbirine yakınlaştıran, karşılıklı saygı temelinde gelişen, örnek bir model yaratmaktadır. Her temasımızda tuğla üstüne tuğla koyarak bir işbirliği duvarı örüyoruz.

-Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugünkü toplantımızın çok verimli geçmesini diliyorum.

-Forum toplantımızın hazırlıklarında emeği geçen, başta Kosta Rika Dönem Başkanlığı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.