#

Bakanlığı Takip Edin:

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Excelsior” (Meksika) Gazetesi’nde yayınlanan makalesi (3 Şubat 2017)

Türkiye’nin Meksika ile Ortaklığı

Bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel düzeydeki diyalog ve işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor.

Türkiye ve Meksika, kıtaların birleştiği ve fırsatlar kadar sınamaların da fazlasıyla bulunduğu stratejik bölgelerde yer almaktadır. Ortaklığımız büyük önemi haiz olup, kaydadeğer bir hızla gelişmektedir.

Türkiye’nin Meksika ve Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ortaklığı güçlü temeller üzerine kuruludur. Bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel düzeydeki diyalog ve işbirliğimiz her geçen gün güçlenmektedir. Herkesin refahını artıracak somut mekanizmalara sahip bulunuyoruz. Ayrıca, insanlığın karşı karşıya bulunduğu sınamalara ve küresel yönetişimle bağlantılı sorunlara yönelik benzer bakış açılarına sahibiz.

Uluslararası işbirliği insanlığın karşı karşıya bulunduğu sorunların ekseriyetinin çözümü için kilit önemi haiz. Bu sebeple, benim ülkem, bölgesinde ve dünyada girişimci ve insancıl bir aktör olma hedefini taşıyor ve bu bağlamda, küresel yönetişimin reformu  ve bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması gibi alanlarda diğer aktörlerle ortaklık içinde inisiyatifler yürütüyor. Kalkınma işbirliği bugün Türk dış politikasının temel lokomotiflerinden birini teşkil ediyor. Türkiye dünyanın en büyük mülteci nüfusunu barındıran ve gayrısafi milli hasılasına oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumuna gelmiş durumda. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği yapan ülkeyiz.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin reformu her zamankinden daha fazla aciliyet arz ediyor. Meksika ve Türkiye, Oydaşma için Birlik grubu çatısı altında işbirliği yapıyor. MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) inisiyatifi ise, değerler üzerine kurulu yeni bir bölgelerarası ortaklık türünü temsil ediyor. Türkiye, bu yıl MIKTA’nın dönem başkanı olarak, bu zaten başarılı olan inisiyatifi daha da güçlendirmek konusunda kararlıdır.

OECD ve G20 üyeliği, ülkelerimizi yakınlaştıran diğer bir boyutu teşkil ediyor. Ayrıca, iki ülke de hızla gelişmekte olan ekonomilerine katkıda bulunmaya hazır, genç ve dinamik bir nüfusa sahip.

Türkiye’nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine destek vermeye devam etme hususundaki iradesi tam. Bölgedeki Büyükelçiliklerimizin sayısını 2009’dan bu yana iki katından fazla artırdık ve bölgesel kuruluşların çoğuyla kurumsal ilişkiler tesis ettik. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), güney-güney kalkınma işbirliği kavramı temelinde, iki bölge ofisinden birini Meksiko’da açtı. Bahsekonu ofis, halihazırda, Meksika Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (AMEXCID) ve diğer ortaklarla işbirliği içinde çalışarak, Meksika’da ve Orta Amerika bölgesinde pek çok başarılı projeye imza atmış durumda.

Türkiye ve Meksika arasında 1928 tarihli bir dostluk anlaşması bulunuyor ve iki ülke 2013 yılında stratejik ortak haline geldi. İkili ticaret hacmimiz yalnızca on üç yıl içinde baş döndürücü bir hızla 128 milyon dolardan 1,2 milyar dolara çıktı. Bununla birlikte, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari potansiyel bundan çok daha fazla ve Meksika’yı ticaret açısından öncelikli ülke olarak belirledik. Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin hızla sonuçlanmasını ve doğrudan uçuşların başlamasını umuyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanları Enrique Pena Nieto ve Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılıklı ziyaretleri ilişkilerimize ciddi bir ivme kazandırdı. Meksika ziyaretime başlarken, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve çok yönlü işbirliğinin daha da gelişeceğine inancım tamdır.