#

Bakanlığı Takip Edin:

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Clarin” (Arjantin) Gazetesi’nde yayınlanan makalesi (29 Ocak 2017)

LATİN AMERİKA’YA YAKINLAŞAN TÜRKİYE

Latin Amerika ve Karayipler'deki dost ülkelere ziyaretimin başlangıcında, siyasi, ekonomik ve kültürel diyalogumuzun ve işbirliğimizin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Tüm ülkelerin refahını arttırabilecek somut mekanizmalara sahip bulunmaktayız. Aynı zamanda, insanlığın karşılaştığı zorluklara ve küresel yönetişimle ilgili sorunlara karşı benzer vizyona sahibiz.

Uluslararası işbirliği, küresel ısınma ve çevresel sorunlar, salgın hastalıklar ve terörizm ve suçla mücadele gibi insanlığı etkileyen sorunların çoğunun çözümünde kilit öneme sahiptir. Dünyanın herhangi bir yerinde istikrarsızlık, eşitsizlik, adaletsizlik ve azgelişmişlik olduğunda tüm dünya bundan mağdur olmaktadır.

Küresel sorumluluklarımızın bilincinde olan Türkiye, bölgesinde ve dünyada girişimci ve insani bir aktör olmayı hedeflemektedir. Bu durum, diğer ilgili ülkelerle ortak girişimde bulunmak anlamına gelir. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik işbirliği girişimler, Halep şehrinde yaşayan 45 bin kişiye yardım sağladı, siyasi çözüm sürecinin yeniden başlamasına yardımcı oldu ve teröristlerin sınırımız boyunca geniş bir alana yayılmasını engelledi. 3 milyondan fazla Suriyeli, Iraklı ve diğer bölge ülkesi vatandaşlarını ülkemize kabul ettik. Bu kapsamda, dünyanın en cömert insani yardım yapan ülkesi olmanın yanısıra dünyanın en büyük mülteci nüfusuna sahip ülkesi konumuna gelmiş bulunmaktayız.

Uluslararası toplumun, Suriye’de yaşanan insani felakete yeterince cevap verememiş olması, küresel düzensizliğin belirtisidir. Bu bağlamda, küresel yönetişimi güçlendirmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Arjantin ile Latin Amerika ve Karayipler bölgesi daha istikrarlı, müreffeh, adil ve insancıl bir düzen inşa etme arayışımızda önemli ortaklarımızdır.

Arjantin ve bölge ülkeleriyle olan ilişkilerimizin potansiyelini arttırma kararlılığıyla hareket ediyoruz. 2009 yılından itibaren Türkiye Latin Amerika bölgesindeki Büyükelçilik sayısını iki katına çıkarmıştır. İkili ticaret hacmimiz, 8 milyar Doları aşarak en üst seviyeye ulaştı. Türkiye, Brezilya ve Meksika’nın stratejik ortağı haline geldi, Şili’yle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladı. Bunun yanısıra, Meksika, Kolombiya, Peru ve Ekvator’la STA imzalanması için müzakerelere başlandı. Türk Hava Yolları, Latin Amerika’da 6 farklı noktaya doğrudan seferler başlattı. Latin Amerika’da üniversite öğrencilerine yüzden fazla burs sağlandı. Hemen hemen tüm bölgesel örgütlerle kurumsal ilişkiler kurduk. Kalkınma işbirliği projelerimiz bölgedeki binlerce insanın hayatına katkı sağlamıştır.

Yapılacak daha birçok şey bulunmaktadır. Arjantin ile daha yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. Arjantin ekonomisine yenilenen bir güvenin oluşmasından memnuniyet duyuyor ve Arjantin’in uluslararası piyasalara güvenilir bir ortak olarak uyum sağlama çabalarını destekliyoruz. Bu sürecin, ikili ticaretimizde ekonomik ve ticari bağlarımızdan tam olarak yararlanarak sürdürülebilir bir büyüme oluşturmasını bekliyoruz. Aynı zamanda, BM Medeniyetler İttifakı’nda olduğu gibi uluslararası ve bölgesel platformlarda işbirliğini daha fazla geliştirmeyi planlıyoruz. Her iki ülke de G-20 üyesi, Güvenlik Konseyi reformları konusunda benzer görüşleri paylaşıyor ve Oydaşma için Birlik grubunun bir parçasını oluşturuyor. Bunun yanısıra, iki ülke de Pasifik İttifakı’nın gözlemci üyesidir. Türkiye, MERCOSUR ve diğer örgütler içerisinde Arjantin’le işbirliği yapmayı istemektedir.
 
Arjantin’e yaptığım ziyaret yaklaşık 20 yıl içerisinde yapılan ilk Türk Dışişleri Bakanı ziyaretidir. İlişkilerimizde tüm yönleriyle derin görüş alışverişi yapmayı bekliyorum. Farklı kıtalarda bulunuyor olmamıza rağmen, ülkelerimiz düzenli doğrudan uçuşlarla birbirine bağlı, her birimiz diğerinin kültürel zenginliklerinden keyif almakta ve aynı futbol tutkusunu paylaşmaktayız. Ziyaretimin, Arjantin-Türkiye arasındaki ilişkileri her yönüyle güçlendirecek yeni ufuklar açmasını umut ediyorum.