Cook Adaları'nın Ekonomisi

Diğer birçok Güney Pasifik Ada devletinde olduğu gibi Cook Adaları’nın ekonomik kalkınma potansiyeli, büyük pazarlara uzaklığı nedeniyle sınırlı düzeyde kalmaktadır. Ülke ekonomisinin önündeki diğer önemli sorunlar, tabii kaynaklarının ve altyapının yetersizliği ile sık sık görülen doğal afetler olarak sıralanabilir.
 
Cook Adaları ekonomik açıdan Pasifik Ada ülkeleri arasında en iyi performansa sahip ülkeler arasında yer almakla birlikte, son yıllarda kamu borçlarının sürdürülebilirliği konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 1980 ve 1990’lı yıllarda kamu kesimindeki aşırı harcamalara bağlı olarak ülkenin dış borç yükü artmıştır. Bilahare uygulanan özelleştirme programları, turizm teşviki ve kemer sıkma politikalarının yanı sıra borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin ardından ekonomik kalkınmanın önü açılmıştır.

Ekonominin büyük ölçüde turizm ve deniz kaynaklarına dayanması, ülkenin küresel mali kriz ve doğal afetler gibi dış etkilere karşı direncini oldukça sınırlı kılmaktadır. Bununla birlikte, diğer bölge ekonomileriyle karşılaştırıldığında kişi başına düşen gelir seviyesi yüksektir.

En önemli ihraç ürünleri kurutulmuş hindistan cevizi içi, narenciye ile siyah incidir.

Nüfus azalması ülkenin önemli sorunları arasındadır. Ülke nüfusunun %65’i merkezi konumdaki Rarotanga adasında yaşamaktadır. Cook Adalılar Yeni Zelanda vatandaşlıkları sayesinde Yeni Zelanda ve Avustralya’ya kolaylıkla yerleşebilmektedirler. İş gücünde görülen azalma özelikle turizm sektörü için sorun teşkil etmektedir. Ülke sanayisi, meyve işlenmesi, tekstil imalatı ve el sanatlarıyla sınırlıdır. Cook Adaları’nın ticaret açığı, yurt dışında bulunan vatandaşlarının gönderdikleri gelirler ile başta Yeni Zelanda olmak üzere yurt dışı kaynaklı yardımlarla kapatılmaktadır.