Cook Adaları'nın Siyasi Görünümü

Yeni Zelanda ve Cook Adaları arasında tarihe dayanan özel ilişkiler bulunmaktadır. Cook Adalarının statüsü, Yeni Zelanda ile öz yönetimi (self governing) haiz "özgür birliktelik" (free association) olarak nitelendirilmektedir. Egemen ve tam bağımsız bir devlet olmayan, ancak, yasama, yürütme ve yargı yetkileri bulunan Cook Adaları, Yeni Zelanda sınırları içinde ayrı bir hukuki kişiliktir. Devlet Başkanı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth olup, üç yıl süreyle atadığı kişi (Queen's Representative) tarafından temsil edilmektedir.

Cook Adaları halkı Yeni Zelanda vatandaşlığına sahiptir. Buna karşın, Yeni Zelanda vatandaşlarının Cook Adalarında yaşayıp çalışabilmeleri için diğer üçüncü ülke vatandaşları gibi bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Cook Adaları vatandaşları Yeni Zelanda pasaportuyla seyahat etmektedirler.

Cook Adaları tek meclisli parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir. Parlamentoda 24 milletvekili bulunmaktadır. 1966 yılında oluşturulan 15 üyeli Şefler Meclisi “House of Ariki” (chiefs) geleneksel ve toprak konularında Hükümete tavsiyelerde bulunabilmektedir. Bu Mecliste, Rarotanga adasından 6, diğer adalardan ise 9 temsilci bulunmaktadır.

2010 yılı Kasım ayında yapılan genel seçimler Cook Adaları Partisi’ne yönelik güçlü bir destekle sonuçlanmıştır. Henry Puna önderliğindeki parti, 24 üyeli Parlamento’da 16 sandalyeyi kazanmıştır.

Son olarak 9 Temmuz 2014 tarihinde yapılan seçimlerde, Parlamento'da iktidardaki Cook Adaları Partisi 13, ana muhalefetteki Demokrat Parti 8, "One Cook Islands" (OCI) Partisi ise 2 sandalye kazanmıştır. Bu sonuçlar ışığında, Henry Puna, Başbakanlık görevine devam etmiştir.