Brunei Darussalam'ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (milyar ABD$)

17,1

Enflasyon Oranı (%)

2,7

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

-1,8

İşsizlik Oranı (%)

6

Nüfus (bin)

417

İhracat (milyar ABD$)

10,6

Nüfus artış hızı (%)

İthalat (milyar ABD$)

4,2

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

79900

Brunei’daki Türk sermayeli firma sayısı

0

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı (2014)


Başlıca Ticaret Ortakları: Japonya, Güney Kore, Hindistan, Malezya, Singapur

Başlıca İhracat Kalemleri: Mineral yakıt ve yağlar; organik kimyasallar; makine, nükleer reaktörler, kazan; optik, resim, teknik medikal vb.

Başlıca İthalat Kalemleri: Makine, nükleer reaktör, kazan, vs.; mineral yakıtlar, yağlar; demiryolu ve tramvay dışında araçlar; elektrik-elektronik ekipman

Türkiye’nin Brunei Sultanlığı’yla Olan İthalat ve İhracat Rakamları (Bin $)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

İhracat

590

6.615

869

5.278

5.527

4.882

İthalat

1

34

2

0

60

16

Hacim

591

6.649

871

5.278

5.587

4.898

Denge

589

6.581

867

5.278

5.467

4.866Kaynak
: TÜİK

Başlıca İhracat Kalemlerimiz:
Taş, alçı çimento, mika; oyuncaklar, oyunlar ve spor gereçleri; makine, nükleer reaktör, kazan; halı ve diğer zemin tekstil ürünleri.

Başlıca İthalat Kalemlerimiz: Kereste ve kereste ürünleri; şapka ve türevleri; adi metal araç ve gereçleri; giysi, örgü ve el iş parçaları.

Brunei Sultanlığı, 60 Bin Doları aşan kişi başına gelirle Asya’da, Japonya ve Singapur’dan sonra en müreffeh ülkedir.

T.C. Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistikleri 2002-2013 döneminde Brunei’den ülkemize doğrudan sermaye yatırımı bulunduğuna dair bir kayıt içermemektedir.

31.12.2013 tarihi itibariyle Brunei sermayeli bir firma faaliyet göstermektedir.

Brunei’de faaliyet gösteren bir şirketimiz bulunmamaktadır. Brunei müteahhitlik sektöründe, özellikle ÇHC ve Güney Kore şirketleri aktiftir.