Bruney'in Siyasi Görünümü

Siyasal rejimi anayasal monarşidir. Yönetim erki, aynı zamanda Başbakan, Savunma Bakanı, Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve dini otoritenin başı olan Sultan’da toplanmıştır. Üyeleri Sultan tarafından atanan ve Sultan’ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu yürütmeden sorumludur. Sultan’a bazı konularda “Özel Konsey”, “Veraset Konseyi” ve “Din İşleri Konseyi” danışmanlık yapmaktadır. Sultan ülkeyi kararnamelerle yönetmektedir.

Her yıl Mart ayında toplanan Yasama Konseyi, daha çok danışma organı olarak faaliyet göstermektedir. Konsey’in üyeleri arasında Sultan da bulunmakta, diğer üyeler Sultan tarafından atanmaktadır. 2017 yılı itibariyle üye sayısı 32’dir.

Ülkedeki tek kayıtlı siyasi parti Milli Kalkınma Partisi (National Development Party, Parti Pembangunan, PP) olup, faal değildir.

Bruney nüfusunun % 66’sını Malaylar, % 10, 3'ünü Çinliler, geri kalan bölümünü ise İban da denilen Deniz Dayakları ve Murutlar gibi yerli kabileler oluşturmaktadır.

Halkın büyük bir kesimi ırmak ağızlarındaki yerleşim bölgelerinde yaşamaktadır. Kıyı bölgelerinde halk, balıkçılıkla uğraşmaktadır. Bruney'in nüfusunun görece azlığı, petrol ve doğal gaz satışından sağlanan gelirin bir bölümünün toplumsal hizmetlere ayrılmasına olanak vermektedir. Ülkede sağlık ve eğitim hizmetleri oldukça yaygındır.

Resmi din İslam olmakla birlikte inanç özgürlüğü anayasal güvence altına alınmıştır.