Botsvana'nın Ekonomisi

Bağımsızlığını elde ettiği tarihlerde, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Botsvana, keşfedilen zengin elmas yataklarının verimli bir şekilde kalkınma programlarına tahsis edilmesiyle süratle fiziki ve kurumsal altyapısını tamamlamış ve kısa denebilecek bir süre zarfında kalkınarak Afrika’nın üst-orta gelir düzeyindeki ülkeleri arasına yükselmiştir.

Botsvana, Sahranın Güneyindeki Afrika ülkeleri arasında, ekonomisi hızla büyüyen, kişi başına milli gelirin en yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Ülke ekonomisi 1966 – 1991 yıllarında ortalama % 6,1, (bu dönemde dünyada sağlanan en yüksek büyüme oranıdır) 2002-2007 yıllarında ise ortalama %5,7 büyümüştür.

2009’da küresel ekonomik krizden ve bu kriz sonucunda elmas ve elmas ürünlerine olan talebin azalmasından etkilenen Botsvana ekonomisinin büyümesi 2009-2012 yılları arasında duraklamışsa da bilahare tedricen toparlanmıştır. Ülke ekonomisi 2015 yılında %3 oranında büyüme kaydetmiştir.

Kişi başına düşen milli gelir 2015 yılında 17 bin ABD Dolarıdır.

Hükümetin ekonomide izlediği politikalardan biri de ülkeyi dış yatırımlar için cazip kılmaktır. Dünya Ekonomik Forumu, Botsvana ekonomisini Afrika ülkeleri arasında en rekabetçi iki ekonomiden biri saymaktadır.