Botsvana'nın Siyasi Görünümü

Yaklaşık Fransa büyüklüğünde bir yüzölçümüne sahip (500 bin km2), buna mukabil çok kısıtlı bir nüfusun (2,2 milyon) yaşadığı Botsvana, İngiltere’den bağımsızlığını elde ettiği 1966 yılından bu yana, Afrika kıtasının en sorunsuz, istikrarlı ülkelerinden birisi olmayı başarmıştır. Ayrıca, Botsvana Afrika’da yolsuzluğun en düşük seviyede olduğu ülkeler arasında da birinci sırada gelmektedir.

Bağımsızlığını elde ettiği tarihlerde, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yeralan Botsvana, keşfedilen zengin elmas yataklarının verimli bir şekilde kalkınma programlarına tahsis edilmesiyle süratle fiziki ve kurumsal altyapısını tamamlamış ve kısa denebilecek bir süre zarfında kalkınarak Afrika’nın üst-orta gelir düzeyindeki ülkeleri arasına yükselmiştir.

Siyasi ve ekonomik istikrarın kesintisiz bir şekilde süregeldiği Botsvana başkanlık sistemiyle yönetilmekte olup, Devlet Başkanı aynı zamanda iktidar partisinin de genel başkanlığını yürütmektedir. 1966 yılından bu yana düzenli olarak yapılan seçimlerde Devlet Başkanının belirlendiği Botsvana’da bugün görevde olan 4. Devlet Başkanı Ian Khama, kurucu Devlet Başkanı Seretse Khama’nın oğludur. Khama’nın görev süresi 2019 yılında sona erecektir. 63 üyeli Parlamento’da iktidar partisi (Botsvana Demokratik Partisi-BDP), bağımsızlıktan bu yana geçen 50 yıldır konumunu muhafaza etmektedir. Yürütme erki Devlet Başkanı tarafından kullanılmakta olup, Parlamentonun yürütme üzerindeki kontrol ve denetim imkânları sınırlıdır.

Dört önemli kabilenin nüfusun %95’ini oluşturduğu Botsvana’da bir etnik azınlık sorunu olmadığı gibi, farklı dini gruplar arasında da herhangi bir gerginlik yaşanmamaktadır. Resmi diller Setsvana (nüfusun yüzde 78’i tarafından konuşulur) ve İngilizcedir. Ülkedeki beyaz nüfusun sayısı yaklaşık 15 bin dolayındadır.

Botsvana’da sayısı sınırlı (yaklaşık 10 bin), ancak ekonomik ve siyasi ağırlığı ülkede hissedilen iyi örgütlenmiş bir Müslüman azınlık da bulunmaktadır. Müslüman toplumun üyeleri ağırlıklı olarak Güney Asya kökenlidir.