Azerbaycan'ın Ekonomisi

ÜLKE EKONOMİSİ:

GSYİH (milyar ABD$)

53.0

İhracat (fob-milyar ABD$)

15.9

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

1,1

İthalat (fob-milyar ABD$)

9.0

Nüfus (milyon)

9.8

Dış borç (milyar ABD$)

12.3

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

17.720

Doğrudan Yabancı Yatırım

(giren – milyar Dolar)

7.12

Enflasyon Oranı (%)

7,8

Doğrudan Yabancı Yatırım

(çıkan – milyar Dolar)

2.95

İşsizlik Oranı (%)

5,3

Azerbaycan’daki Türk sermayeli firma sayısı

2665

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı

Başlıca ticaret ortakları : Rusya, İtalya, Tayland, Türkiye, Hindistan, İsrail, Romanya

Başlıca ihracat kalemleri : Ham petrol ve türev ürünleri, gıda ürünleri (şeker), metal (işlenmemiş alüminyum), tekstil

Başlıca ithalat kalemleri : Makine ve ekipmanları, otomotiv, metal (altın), tütün mamülleri, buğday, makine ve aksamı

İKİLİ TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER:

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2011

2.063

1.388

3.453

677

2012

2.584

1.638

4.222

946

2013

2.960

1.726

4.686

1.233

2014

2.876

2.229

5.105

646

2015

1.900

1.626

3.526

272

2014-2015 %

-34

-27

-31

-58

Kaynak: TÜİK, Ekonomi Bakanlığı                                                                         (milyon Dolar)

Başlıca İhraç Ürünlerimiz : Mobilya, demir/çelikten aksamı, kıymetli metaller, muhtelif inşaat malzemeleri,

Başlıca İthal Ürünlerimiz : İşlenmemiş alüminyum, etilen polimerleri (ilk şekillerde), petrol yağları, asiklik hidrokarbonlar, hayvan derileri, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, işlenmemiş kurşun, pamuk ipliği

Firmalarımızın Azerbaycan’daki yatırımları toplamı 9 milyar Dolardır. Ülkede 25 bini aşkın kişiye iş imkanı sunan 2600’den fazla Türk sermayeli şirketin yatırımları ağırlıklı olarak telekomünikasyon, bankacılık/sigorta, ulaştırma, gıda ticareti, tekstil, eğitim, mobilya ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelmiştir. Ülkemizde 2015 Aralık ayı itibarıyla Azerbaycan sermayesine sahip 1771 şirket faaliyet göstermektedir.

Azerbaycan’ın ülkemizdeki yatırımları 4 milyar Doları aşmıştır. Türk müteahhitlik firmaları Azerbaycan’da şimdiye kadar toplam 11 milyar dolar değerinde 347 proje üstlenmişlerdir.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi de üç ülke arasındaki bölgesel işbirliğinin somut göstergesini teşkil etmektedir. Bu proje ulaştırma alanında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliğine katkı sağlamanın yanında iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına da yardımcı olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla ilk zamanlarda yıllık 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıması beklenirken, 2034 yılında 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıyacağı öngörülmektedir. BTK Projesi 7. Üçlü Ulaştırma Bakanları Toplantısı 12 Şubat 2016 tarihinde Tiflis’te gerçekleştirilmiştir.

Afganistan – Türkmenistan – Azerbaycan – Gürcistan - Türkiye Transit Taşımacılık Koridoru (Lapis Lazuli): Lapis Lazuli projesi ile, Afganistan-Türkmenistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan arasında Karadeniz’deki limanlar kullanılarak veya Bakü-Tiflis-Kars demiryolu üzerinden Boğaz Köprüleri ve Marmaray aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan bir transit koridoru oluşturulması hedeflenmektedir.

Türkiye’nin, 2004 yılından bugüne dek Azerbaycan’a yapmış olduğu ikili resmi kalkınma yardımlarının toplam tutarı 320 milyon Dolardır.

Türkiye’ye gelen Azeri ziyaretçi sayısı 2015 yılında 602 bindir.