Antigua ve Barbuda 'nın Siyasi Görünümü

Antigua ve Barbuda, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ve parlamenter demokratik sisteme sahip bir anayasal monarşidir. Esas olarak Antigua ve Barbuda isimli iki adadan oluşan ülkenin Devlet Başkanı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’tir. Kraliçe, Antigua ve Barbuda’da bir Genel Vali ile temsil edilmektedir. Başbakan, Hükümetin başıdır. Başbakan tarafından belirlenen Hükümet üyeleri, Genel Vali tarafından onaylandıktan sonra atanmaktadır.

Antigua ve Barbuda Parlamentosu iki kamaralı bir meclistir. Senato 17 atanmış üyeden oluşmaktadır. Bunlardan 10 üye Başbakan’ın, 4 üye ana muhalefet liderinin, 1 üye Barbuda Konseyi’nin, 1 üye yine Barbuda’dan olmak üzere Başbakan’ın, 1 üye doğrudan Genel Valinin tavsiyesi üzerine Genel Vali tarafından atanmaktadır.

Temsilciler Meclisi 19 milletvekilinden oluşmaktadır. Temsilciler Meclisinin seçimle gelmeyen iki üyesi Başsavcı ve Meclis Başkanıdır. Diğer 17 üye, 5 yılda bir yapılan seçimle belirlenmektedir.

Sonraki seçimlerin Haziran 2019’da yapılması öngörülmektedir.