Antigua ve Barbuda'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 1,45 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 22.705 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %5,34

Enflasyon Oranı (2016): -%0,5

İşsizlik Oranı (2014): %11

İhracatı (2016) : 61,04 milyon ABD Doları

İthalatı (2016) : 490,53 milyon ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016) : 5,38 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016) : 4,56 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016) : 816 bin ABD Doları

Antigua ve Barbuda Dünya Bankası verilerine göre dünyanın 172. büyük ekonomisidir. Yüksek gelir grubunda yer alan Antigua ve Barbuda’nın ekonomisi büyük ölçüde hizmet sektörüne dayalıdır. Hizmet sektörü ülke GSMH’sinin %79,42’sini oluşturmakta ve nüfusun % 81.6’sını istihdam etmektedir. İmalat ve sanayi sektörü GSMH’nin %18,46’sını, tarım sektörü ise %2,12’sini oluşturmaktadır.

2016 yılında ekonomide %4,4 oranında büyüme sağlanmıştır. 2012 yılında %3,38 olan enflasyon oranı, 2016’da %2,4’e düşmüştür. Ülkenin kamu borçları GSMH’nin %93,26’sı oranındadır.

Ülkenin en önemli gelir kaynağı turizmdir. 2016 yılında 265 bin turist ülkeyi ziyaret etmiştir. En çok turist gönderen ülkeler ABD, İngiltere ve Kanada’dır. Hükümet, turizmin yanısıra, uluslararası finansal hizmetler, “off-shore” eğitim, tarımsal ürün işleme, hafif sanayi, emlak ve bilişim-iletişim sektörlerini teşvik etmektedir.

Antigua ve Barbuda’da bulunan şirketler tüm sermayeleri ile gelir ve kar paylarını vergisiz olarak ülke dışına çıkarabilmektedirler. Antigua ve Barbuda’da üretilen ya da birleştirilen ürünlerin bir kısmı, Orta Amerika ve Karayipler bölgesinde özel sektör yoluyla kalkınmanın sağlanması amacıyla ABD’nin girişimiyle geliştirilen Karayip Körfezi Girişimi (CBI) ve Kanada ile İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri arasında imzalanan CARIBCAN anlaşması sayesinde, ABD ve Kanada pazarlarına gümrüksüz girebilmektedir. Ülkenin en önemli ticaret ortakları ABD, İngiltere ve Kanada’dır.