#

Bakanlığı Takip Edin:

Aday Meslek Memurluğu Yazılı Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 24 Şubat 2017

11-12 Şubat 2017 tarihlerinde yapılan Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı’nın yazılı aşamasında başarılı olan adayların listesine ulaşmak için tıklayınız .

Sınav puanları adaylara ayrıca iletilecektir.

Sözlü sınav 6-13 Mart 2017 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı’nda yapılacaktır. Sözlü sınav programı ayrıca duyurulacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek üzere, 3 Mart 2017 Cuma günü saat 09:30’da Bakanlığımız Balgat Merkez Binası, B Blok giriş katında hazır bulunmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

• Nüfus Cüzdanı aslı ve üç adet fotokopisi,

• Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) ve bir adet fotokopisi,

• Fotoğraflı dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( Form için tıklayınız ) ,

• Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

• Evli olan adayların eşlerinin üç adet nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi ve üç adet fotokopisi, fotoğraflı dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

• Eşi yabancı uyruklu olanların, vatandaşı oldukları ülkenin yetkili makamlarından alacakları adli sicil belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

• Adayların sınav başvurusu sırasında modüle yüklediği evrakın (lisans ve yüksek lisans diploması) aslı veya onaylı nüshası ile bir adet fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilmeyecektir).

Saygıyla duyurulur.