#

Bakanlığı Takip Edin:

Aday Hukuk Müşavirliği Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 25.05.2018

Yazılı aşaması 17-18 Şubat 2018, sözlü aşaması 5-6 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Bakanlığımız Aday Hukuk Müşavirliği Giriş Sınavı’nda başarılı olan adayların (asil ve yedek) başarı sırasına göre sıralı listesi aşağıda sunulmaktadır.

Asil Liste:

1. Taner Göktepe

2. Özge Bilge

3. Burcu Ekizoğlu

4. Sefa Geçikli

5. Gülşah Durna

6. Hilal Koçali

7. Ozan Şafak Koçak

8. Elif Süzer

9. Alper Kıyak

10. Eda Özil

Yedek Liste:

1. Mehmet Gözükara

(Yedek listedeki adayın bu aşamada yapması gereken işlem bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde bilahare temas edilebilecektir.)

Başarılı olan adayların aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte 1 Haziran 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Bakanlığımız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na (C Blok 442 ve 443 no’lu odalar) başvurmaları gerekmektedir:

- Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okumuş iseler buna dair belge;

- Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

- Varsa yüksek lisans/doktora diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

- Varsa sınava katıldıkları yabancı dil dışında başka yabancı dilden YDS/e-YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından tanınan uluslararası yabancı dil sonuç belgesi;

- 4 adet vesikalık fotoğraf;

- Kamu veya özel sektörde hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi;

- Hâlihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli;

- “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu;

- Varsa avukatlık stajını tamamladığına dair ilgili Barodan alınacak belge;

- Varsa avukatlık yaptığı süreyi ve çalıştığı yeri gösteren ilgili Barodan alınacak belge;

- Sözlü sınavdan sonra evlenen adaylardan,

Eşleri Türk olanlar için: Eşlerinin iki adet nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi ve fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız);

Eşleri yabancı uyruklu olanlar için: Eşlerinin iki adet pasaport veya nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız), ikamet izni olanların ikamet izni fotokopisi ve Türk makamlarından alınmış adli sicil belgesi.

En iyi dileklerimizle,
T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı