#

Bakanlığı Takip Edin:

Aday Meslek Memurluğu Yazılı Sınav Sonucu ve Sözlü Sınav Programına İlişkin Duyuru, 14 Nisan 2019

9-10 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı yazılı aşamasında başarılı olan adayların listelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Kategori-1 (İngilizce)

Kategori-2 (Almanca, Fransızca)

Kategori-3 (Arapça)

Kategori-4 (Rusça)

Sözlü sınav 24-30 Nisan 2019 ile 2-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Dışişleri Bakanlığı C Blok 411 no’lu toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Adayların sınav saatinden yarım saat önce C Blok giriş katında hazır bulunmaları beklenmektedir. Sözlü sınav programı için tıklayınız. Programın sözlü sınavın akışına göre değiştirilmesi mümkündür.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek üzere 22 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da Bakanlığımız Balgat Merkez Binası B Blok giriş katında hazır bulunmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

• Nüfus cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi,

• Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

• Fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız ),

• Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

• Evli olan adayların,

Eşi Türk olanlar için: Eşlerinin iki adet nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi ve fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız ),

Eşi yabancı uyruklu olanlar için: Eşlerinin iki adet pasaport veya kimlik fotokopisi, fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız ), ikamet izni olanların ikamet izni fotokopisi ve Türk makamlarından alınmış adli sicil belgesi.

• Adayların sınav başvurusu sırasında modüle yükledikleri evrakın (lisans ve yüksek lisans diploması, denklik belgesi, sınav başvurusunda belirtilen yabancı dil sınavına ilişkin belge) aslı veya onaylı nüshası ile bir adet fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilmeyecektir).

Saygıyla duyurulur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı