Mısır’ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2017)

GSYİH (milyar ABD$)

256

Enflasyon oranı (%)

21,9

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

4,2

İşsizlik oranı (%)

11,3

Nüfus (milyon)

94,7

İhracat (fob-milyar ABD$)

31,9

Nüfus artış hızı (%)

1,95

İthalat (cif-milyar ABD$)

55,8

Kişi başına GSYİH (ABD$)

2.617

Başlıca ticaret ortakları: Çin, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, ABD.
Başlıca ihracat kalemleri: Mineral yakıtlar, inci ve değerli taşlar, elektrikli-elektronik aletler, plastik ve mamulleri.
Başlıca ithalat kalemleri: Mineral yakıtlar, makineler, elektrikli-elektronik aletler, tahıllar

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2014

3.301

1.437

4.738

1.864

2015

3.129

1.216

4.345

1.913

2016

2.733

1.443

4.177

1.290

2017

2.360

1.997

4.357

363

2018

3.055

2.190

5.245

865

Kaynak: TUİK (Milyon ABD Doları)

Başlıca ihraç ürünlerimiz: ham petrol türevi ürünler, tekstil elyafı ve mamulleri, demir ve çelik ürünleri, çeşitli metal ürünler ve kara ulaşım araçları

Başlıca ithal ürünlerimiz: plastik ve mamulleri, gübreler, tekstil elyafı ve mamulleri, ham petrol türevi ürünler ve organik kimyasal ürünler

Ülkemize gelen Mısırlı ziyaretçi sayısı : 100.971 (2017)

İkili İşbirliği Mekanizmaları

- Ortak Komite: Ortak Komite’nin son olarak 4. Toplantısı, 5-6 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir.

- Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması (YDTİM): Ülkemiz ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması’nın şuana kadarki tek toplantısı 16 Kasım 2012 tarihinde yapılmıştır.

-Türk-Mısır İş Forumu: Türk-Mısır İş Forumu’nun son toplantısı, 30 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

- İş Konseyi: Türk-Mısır İş Konseyi’nin son toplantısı 10 Mayıs 2013 tarihinde Kahire’de düzenlenmiştir.