Uruguay'ın Ekonomisi

GSYİH (2018): 60,18 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (2018) : 17,194 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2018): %2,7

Enflasyon Oranı (2018): %6,2

İşsizlik Oranı (2019): %7,6

İhracatı (2018): 7, 48 milyar ABD Doları

İthalatı (2018): 8,9 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2019): 341,4 milyon ABD Doları

İhracatımız (2019): 42,8 milyon ABD Doları

İthalatımız (2019): 298,6 milyon ABD Doları

Güney Amerika’nın en küçük ikinci ülkesi olan Uruguay, verimli ve geniş tarım arazileri sayesinde ihracata dönük gelişmiş bir tarım sektörüne ve iyi eğitimli iş gücüne sahiptir. İyi işleyen bir pazar ekonomisine sahip olan Uruguay’da sosyal harcama oranları ve kalkınma göstergeleri de yüksektir.

Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) üyesi olan Uruguay’ın en önemli ticari ortakları Brezilya ve Arjantin’dir. Son 12 yıldır kesintisiz büyüyen Uruguay ekonomisi 2018 yılında %2 civarında büyümüştür. Ülke ekonomisindeki en önemli sorunlar, bütçe açığı ile enflasyondaki artıştır. Turizm, Uruguay’ın önemli bir gelir kaynağıdır.

Ülkede tarımsal ürünler alanında, ağırlıklı olarak pirinç, arpa ve buğday, mısır ve et ürünleri üretimi yapılmaktadır. Et ürünleri, pirinç, deri ürünleri, yün, balık ve süt ürünleri ihracatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.