Ukrayna'nın Ekonomisi

GSYH (milyar $): 150

Enflasyon Oranı (%): 8,7

Reel GSYH Büyüme Oranı(%): 3,3

GSYH Sektörel Dağılımı (%): Tarım: 12,2 Sanayi: 28.6 Hizmet: 60

Nüfus (milyon): 44,7

İhracat (miyar $): 47,3

Kişi Başına GSYH($): 3.592

İthalat (milyar $): 57,1

İşsizlik Oranı ($): 9,8

Döviz Rezervi (milyar $): 21

Kaynak: Economist Intelligence Unit ve Ticaret Bakanlığı verileri (2018-2019)

Başlıca ticaret ortakları: Rusya, Almanya, Çin, Belarus, Türkiye, Polonya ve İtalya

Başlıca ihracat kalemleri: Gıda ve tarım ürünleri, metaller, tel, kablo, azotlu mineral, gübre

Başlıca ithalat kalemleri: Yakıt ve enerji, ilaç, otomobil, makine ve ekipman, kimyasal ürünler

İkili İlişkiler

2015

2016

2017

2018

2019

2018/2019 % Değişim

İhracatımız

1,181

1,330

1,465

1,684

2,156

28

İthalatımız

3,519

2,596

2,936

2,753

2,725

-1,2

Ticaret Hacmi

4,700

3,926

4,401

4,437

4,881

10

Denge

-2,338

-1,266

-1,471

-1,069

0,569

Kaynak: 2015-2019 TÜİK (milyon Dolar)

İhraç edilen başlıca ürünler: Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar, demir ve çelik, elektrikli makine ve cihazlar, telefon cihazları

İthal edilen başlıca ürünler: Demir ve çelik, huhubat, mısır, yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyveler, soya fasulyesi, gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri

Ülkemizi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısı 2015 yılında 707 bin, 2016 yılında ise %48 artış göstererek 1 milyon 45 bin olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise önceki yıla kıyasla %23’lük artışla 1 milyon 284 bin Ukraynalı turist ülkemizi ziyaret etmiştir. 2018 yılında, 2017 yılına kıyasla %8 artışla 1.386.934’e ulaşan Ukraynalı turist sayısı, 2019 yılında 1.547.996’ya yükselmiştir (2018 yılına kıyasla %11,64 artış).