Türkiye-Ukrayna Siyasi İlişkileri

Türkiye, Ukrayna’nın bağımsızlığını 16 Aralık 1991 tarihinde tanımış, diplomatik ilişkiler 3 Şubat 1992 tarihinde tesis edilmiştir.

Türkiye-Ukrayna ilişkileri 2011 yılında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmiştir. YDSK son toplantısı 3 Şubat 2020 tarihinde Kiev’de yapılmıştır.

Ukrayna’yla ekonomik ve beşeri ilişkilerin güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda 1 Haziran 2017 tarihinde kimlikle seyahat rejimi uygulamaya konmuştur.

2019 yılında Ukrayna’ya ihracatımız 2,156 milyar ABD doları, Ukrayna’dan ithalatımız 2,725 milyar ABD doları olmak üzere ticaret hacmimiz 4,881 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Ukrayna’da faaliyet gösteren ve büyük çoğunluğu küçük-orta ölçekli olan yaklaşık 600 Türk firmasının bu ülkedeki toplam yatırım tutarı, üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirilenlerle beraber yaklaşık 3 milyar Dolar’dır. Müteahhitlik şirketlerimizin Ukrayna’da bugüne kadar üstlendikleri 184 projenin toplam değeri 6,28 milyar Dolar’dır.

Turizm, Türkiye ile Ukrayna arasında önemli bir işbirliği alanıdır. 2018 yılında ülkemizi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısı 1 milyon 386 bine ulaşmıştır. 2019 yılında 1.547.996 Ukraynalı turist ülkemizi ziyaret etmiştir.

Ukrayna’da Kiev Büyükelçiliğimizin yanısıra, Odessa’da muvazzaf Başkonsolosluğumuz bulunmaktadır. Ayrıca, Harkiv şehrinde Fahri Konsolosluğumuz mevcuttur.

Ukrayna’nın ise Ankara’da Büyükelçiliği, İstanbul’da ve Antalya’da muvazzaf Başkonsolosluğu, Mersin ve İzmir illerimizde münhal; Bursa, Çanakkale ve Dalaman’da faal Fahri Konsoloslukları bulunmaktadır