Türkiye´nin Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi Adaylığı
Türkiye'nin Adaylığıyla ilgili ayrıntılı bilgi  http://www.turkeyforunsc.org/ adresinden temin edilebilir.

Türkiye'nin BMGK Adaylığıyla ilgili tanıtım filmi: http://www.turkeyforunsc.org/tr_video_tfunsc.php

  Türkiye ve Güvenlik Konseyi
  • Birleşmiş Milletler'in 51 kurucu üyesinden biri olan Türkiye, BM Yasası'nda belirlenen amaç ve ilkeleri korumak ve yüceltmek için çaba sarfetmektedir.
  • Yarım asırlık BM tarihi boyunca barış ve güvenliğin korunması ve sosyo-ekonomik alanlarda tüm insanlığın daha da iyiye gitmesi için sarfedilen çabaları destekleyen Türkiye, BM Barış Güçleri'ne ve BM barışı koruma faaliyetlerine önemli katkılarda bulunmuştur. 
  • Uzun vadeli istikrarın anahtarının sürdürülebilir kalkınma olduğuna inanan Türkiye, uluslararası sorumluluklarının bilinci ile hareket ederek, birçok ülkeye insani ve teknik yardım sağlamaktadır.
  • Bölgesinde bir istikrar unsuru olan Türkiye, varolan anlaşmazlıkların çözümüne ve yenilerinin ortaya çıkmasının önlenmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.
  • Doğu ile Batı ve Kuzey ile Güney arasında bir köprü görevi gören ve Avrupa, Asya ve Afrika Kıtaları'nın her biri ile tarihi ve kültürel bağları bulunan Türkiye'nin, BM'deki farklı bölgesel grupların çıkarlarını en etkin şekilde bağdaştırıp değerlendirebilecek özel bir konumu bulunmaktadır.
Türkiye’nin Güvenlik Konseyi Adaylığı:

1951-1952, 1954-1955 dönemlerinde ve son olarak da 1961 yılında Polonya ile paylaştığı bir yıllık yarı dönemde BM Güvenlik Konseyi'nde yer alan Türkiye, 2008 yılında BM 63. Genel Kurulu sırasında yapılacak olan seçimlerde, 2009-2010 dönemi için Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubundan (WEOG) adaylığını açıklamıştır.