Slovakya'nın Ekonomisi

1. SLOVAKYA EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (nominal, milyar Dolar)

105

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

2,3

Nüfus (milyon)

5,5

Nüfus artış hızı (%)

0,1

Kişi başı GSYİH (satın alma gücü paritesi, Dolar)

33.889

Enflasyon oranı (%)

3,2

İşsizlik oranı (%)

5,0

İhracat (milyar Dolar)

107

İthalat (milyar Dolar)

104

Para birimi

Kaynak: Economist Intelligence Unit

Avro

Başlıca ihracat kalemleri : Otomobil, monitörler ve projektörler, telefon cihazları, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

Başlıca ihracat ortakları: Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Fransa

Başlıca ithalat kalemleri: Kara taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, telefon cihazları, binek otomobilleri, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

Başlıca ithalat ortakları : Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Polonya

2. İKİLİ İLİŞKİLER

Yıllar

2017

2018

2019

İhracatımız

387

532

599

İthalatımız

895

767

772

Toplam ticaret hacmi

1.282

1.299

1.370

Denge

-508

-235

-173

İhraç edilen başlıca ürünler: Binek otomobilleri, tekstil ürünleri, bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri, alüminyum saclar

İthal edilen başlıca ürünler: Binek otomobilleri, kauçuktan yeni dış lastikler, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, hava veya vakum pompaları

Slovakya’daki Türk yatırımları: 3 milyon Dolar (2002-2019)

Ülkemizdeki Slovak yatırımları: 27 milyon Dolar (2002-2019)

Ülkemize gelen Slovak Turist sayısı: 97.967 (2017) – 157.003 (2018) - 207.108 (2019)