Türkiye-Rusya İlişkileri

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Soğuk Savaş döneminin sona ermesi sonrasında yeni işbirliği imkân ve perspektifleri ortaya çıkmıştır. Ekonomik işbirliğinin 1990’lardaki hızlı gelişiminin ardından, ikili ilişkiler 2000’li yılların başında iki ülke siyasi liderlikleri arasında tesis edilen yakın diyalogla yeni bir döneme girmiş ve 2010 yılında kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi’yle (ÜDİK) kurumsal bir zemine oturmuştur. Son ÜDİK VIII. Toplantısı 8 Nisan 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Putin başkanlıklarında Moskova’da gerçekleştirilmiştir.

İkili planda işbirliği odaklı bir seyir izleyen Türkiye-Rusya ilişkileri, Suriye kriziyle alakalı askeri hareketlilikler neticesinde ciddi bir sınamaya maruz kalmış, mamafih Türk ve Rus halklarının ortak arzusu doğrultusunda ilişkilerde normalleşme süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede, 2016 yılının ikinci yarısından itibaren yeniden yoğun bir ikili diyalog tesis edilmiş bulunmaktadır.

Ekonomik ve ticari ilişkiler Rusya Federasyonu’yla ilişkilerimizin itici gücünü oluşturmaktadır. Rusya en önemli dış ticari ortaklarımızdan biridir. İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlar 10’ar milyar dolar düzeyinde olup, Bugüne kadar Rusya’ya yönelik müteahhitlerimizin gerçekleştirdiği toplam proje sayısı 1972 adet olup, kümülatif toplam proje bedeli 75,7 milyar dolardır.


Enerji, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin en önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir. Enerji tedarikinde başlıca ortaklarımız arasında bulunan Rusya’yla bu alandaki işbirliğimiz Akkuyu Nükleer Santrali ve TürkAkım projeleriyle daha da ileri bir safhaya taşınmaktadır. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı 8 Ocak 2020 tarihinde RF devlet Başkanı Vladimir Putin’in de iştirak ettiği bir tören ile açılmıştır.

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında turizm alanında mevcut işbirliği, ikili ilişkilerin bir diğer önemli veçhesini oluşturmaktadır. 2017’de ülkemize gelen Rus turist sayısındaki 4,7 milyonluk rekor, 2018 yılında 5,9 milyona çıkarılmış, 2019 yılında 7 milyonun üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmıştır. Rus vatandaşları ülkemizi ziyaret eden yabancı turistler arasında son yıllarda ilk sırada yer almaktadır.


Ülkemizin Moskova’da Büyükelçiliği; Kazan, Novorossisk ve St. Petersburg’da muvazzaf Başkonsoloslukları, Yekaterinburg’da ise Fahri Konsolosluğu bulunmaktadır. Rusya Federasyonu’nun ise Ankara’da Büyükelçiliği; Antalya, İstanbul ve Trabzon’da muvazzaf Başkonsoloslukları; İzmir’de Fahri Konsolosluğu mevcuttur.