Rusya Federasyonu'nun Ekonomisi

GSYH (trilyon $): 1.704,3

Enflasyon Oranı (%): 4,5

Reel GSYH Büyüme Oranı (%): 1,1

Büyüme Oranı (2019 tahmini %): 1,1

Nüfus (milyon): 142,9 (2010 Nüfus sayımı)

İhracat (milyar $): 435.7

Kişi Başına GSYH ($):11.160

İthalat (milyar $): 252.1

İşsizlik Oranı ($): 4,7

Döviz Rezervi (milyar $): 563

Başlıca ticaret ortakları: Çin, Almanya, Hollanda, ABD, Belarus, İtalya

Başlıca ihracat kalemleri: Petrol, doğalgaz, yakıt; metaller; kimyasal ürünler

Başlıca ithalat kalemleri: İlaç, telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar, makine ve ekipman, kimyasal ürünler otomobil, gıda ve tarım ürünleri

İkili İlişkiler

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2018

2019

3,401

3,854

22,306

22,454

25,708

26,309

-18,904

-18,599

Kaynak: TÜİK (milyar Dolar)

İhraç edilen başlıca ürünler: yaş meyve ve sebze, kara ulaşım araçları ve bunların aksam parçaları, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli makine ve cihazlar, değişik sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar, metallerden nihai ürünler ve ayakkabı

İthal edilen başlıca ürünler: Mineral yakıtlar-yağlar; taşkömürü; ayçiçek, aspir ve pamuk tohumu yağları; demir ve çelik; alüminyum.

Firmalarımızın doğrudan Rusya’ya yönelik yatırımları 890 milyon dolar olmakla birlikte üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’ya gerçekleştirilen yatırımlar da dikkate alındığında bu rakam yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmaktadır. Bugüne kadar Rusya’ya yönelik müteahhitlerimizin gerçekleştirdiği toplam proje sayısı 1972 adet olup, kümülatif toplam proje bedeli 75,7 milyar dolardır.

Rusya’nın ülkemizdeki yatırımlarının değeri Akkuyu projesi hariç, 10 milyar Dolar düzeyindedir.