Rusya Federasyonu'nun Ekonomisi

GSYH (2021 milyar $): 1.530

Enflasyon Oranı (2021): % 8

Reel GSYH Büyüme Oranı (2021) : % 4,1

Büyüme Oranı (2021): % 4,5

Nüfus (2021 milyon): 145,8

İhracat (2021 Ocak-Ekim milyar $): 387.7

Kişi Başına GSYH ($):11.273

İthalat (2021 Ocak-Ekim milyar $): 245.3

İşsizlik Oranı (2021): % 4

Döviz Rezervi (2021 milyar $): 625


Başlıca ticaret ortakları:Çin, Almanya, Hollanda, ABD, Türkiye, Güney Kore, İtalya

Başlıca ihracat kalemleri:Petrol, doğalgaz, yakıt; metaller; kimyasal ürünler

Başlıca ithalat kalemleri:İlaç, telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar, makine ve ekipman, kimyasal ürünler, otomobil, gıda ve tarım ürünleri


İkili İlişkiler

2017

2018

2019

2020

2021

(Ocak-Kasım)

İhracatımız

2,735

3,401

4,152

4,494

5,186

İthalatımız

19,514

22,306

23,115

17,858

25,575

Ticaret Hacmi

22,249

25,708

27,267

22,292

30,761

Denge

-16,779

-18,904

-18,963

-13,364

- 20,389

Kaynak: TÜİK (milyon dolar)


İhraç edilen başlıca ürünler:yaş meyve ve sebze, kara ulaşım araçları ve bunların aksam parçaları, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli makine ve cihazlar, değişik sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar, metallerden nihai ürünler ve ayakkabı

İthal edilen başlıca ürünler:Mineral yakıtlar-yağlar; taşkömürü; ayçiçek, aspir ve pamuk tohumu yağları; demir ve çelik; alüminyum.

Firmalarımızın doğrudan Rusya’ya yönelik yatırımları 890 milyon dolar olmakla birlikte üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’ya gerçekleştirilen yatırımlar da dikkate alındığında bu rakam yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmaktadır. Bugüne kadar Rusya’ya yönelik müteahhitlerimizin gerçekleştirdiği toplam proje sayısı 2000 civarı olup, kümülatif toplam proje bedeli 80 milyar dolar dolaylarındadır.

Rusya’nın ülkemizdeki yatırımlarının değeri Akkuyu projesi hariç, 10 milyar dolar düzeyindedir.