Türkiye-Hollanda İlişkileri

Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihi 17. yüzyıla uzanmaktadır. 1612 yılında ilk Hollanda Elçisi Cornelis Haga İstanbul’a atanmış, aynı yıl Sultan I. Ahmet tarafından Hollandalılara “ahidname-i hümayun” verilmiştir. Diplomatik ilişkilerin tesisi ile Hollandalı tüccarların Osmanlı İmparatorluğu’ndaki faaliyetleri artmış, Hollanda Elçileri genelde İngiliz Büyükelçileri ile işbirliği halinde, Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlardan sonra barış müzakerelerinde arabulucu olmuştur (Örneğin 1699 Karlofça ve 1718 Pasarofça Antlaşmaları). Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk daimi temsilcisi ise 1859 yılında Lahey Elçisi olarak atanan Yahya Karaca Paşa’dır.

Cumhuriyetin ilanından sonra Hollanda ile akdedilen ilk Anlaşma 1924 yılında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kraliyeti Arasında Muhadenet Muahedenamesi”dir (Dostluk Anlaşması).

2012 yılında, Türkiye ile Hollanda arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 400. yıldönümü kutlanmıştır.

11 Mart 2017 krizi sonrasında Hollanda’yla ilişkilerin normalleştirilmesi hususunda 2018 Temmuz ayında mutabakata varılmış ve sonuçta karşılıklı olarak Büyükelçiler atanmış, Hollanda Dışişleri Bakanı 3-4 Ekim 2018 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

2008 yılında, iki ülke arasında “Türkiye-Hollanda İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Türkiye - Hollanda Konferansı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır. Bu çerçevede kurulan Türkiye - Hollanda (Wittenburg) Konferansları dönüşümlü olarak iki ülkede düzenlenmektedir. Son (Yedinci) Wittenburg Konferansı Sayın Bakanımızın katılımlarıyla 11 Nisan 2019 tarihinde Hollanda’da yapılmıştır.

Sayın Bakanımız Hollanda’yı ziyareti sırasında ayrıca Amsterdam Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını gerçekleştirmiş, Hollandalı ve Türk iş çevreleri ile Türk toplumunun temsilcileriyle de biraraya gelmiştir.

Ülkemiz tarafından Barış Pınarı Harekatı’nın gerçekleştirilmesinden sonra Hollanda Hükümeti ve Temsilciler Meclisi tarafından gösterilen abartılı tepkiler ilişkilerde normalleşme sürecini olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte Türkiye ile Hollanda arasında birçok konuda temas ve istişareler sürdürülmekte, ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki karşılıklı çabalar devam etmektedir.

Yaklaşık 4 milyon göçmenin yaşadığı Hollanda’da Türk kökenli göçmen nüfusu 500.000 civarında olup bu ülkeyle ilişkilerimizin en önemli boyutlarından birini teşkil etmektedir.

Hollanda’yla ticaret ve yatırım alanındaki ilişkilerimiz de kapsamlıdır.