Hollanda'nın Ekonomisi

1.HOLLANDA EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (milyar Dolar)

909,1

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

%1,8

Nüfus

17.181.084 (2018)

Nüfus artış hızı (%)

0,22

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

59.698

Enflasyon Oranı (%)

2,7

İşsizlik Oranı (%)

3,4

İhracat (milyar Dolar) - fob

554,1

İthalat (milyar Dolar) - fob

476,6

Kaynak: Economist Intelligence Unit (2019)

Başlıca ticaret ortakları: Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Çin, ABD, Fransa, İtalya.

Başlıca ihracat kalemleri: Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar; telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri; tedavi/koruyucu amaçlı ilaçlar (dozlandırılmış); matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler; tıp, cerrahi, dişçilik ve veterinerlik alet ve cihazları.

Başlıca ithalat kalemleri: Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar; ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar); petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri; otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları.

2. İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLER

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2017

3.864

3.748

116

7.612

2018

4.778

3.305

1.473

8.083

2019

5.762

3.203

2.559

8.965

Kaynak: TÜİK (milyon Dolar)

İhraç edilen başlıca ürünler : Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, otomobiller, steyşın vagonlar, yarış arabaları, tekstil.

İthal edilen başlıca ürünler: Demir çelik, döküntü ve hurdaları, poliasetaller, diğer

poliaterler, epoksit – alkid reçineler, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, traktörler.

İki ülke arasında 2017 yılında yaşanan olumsuz siyasi gelişmelere rağmen ticari ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Hollanda ikili ticaret hacmi bakımından ülkemizin yedinci büyük ticaret ortağıdır. 2019 yılında Hollanda’yla ihracatımız kaydadeğer bir artış göstererek 5 milyar 763 milyon Dolar olurken; ithalatımız 3 milyar 203 milyon Dolar olarak kaydedilmiştir.

2002-2019 döneminde Hollanda ülkemize 25 milyar 402 milyon Dolar doğrudan yatırım yapmış olup, 2019’da da en çok yatırım yapan ülke sıfatını korumuştur.

Aralık 2019 tarihi itibariyle, ülkemizde, aralarında Unilever, ING Bank, Credit Europa Bank, AGT Netherlands, Achma gibi firma ve bankaların da olduğu 3.214 Hollanda firması ve 40 irtibat bürosu faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de Hollanda sermayeli şirketler, bankacılık, kimya sanayi, ilaç sektörü, tıp endüstrisi, telekomünikasyon, lojistik, tekstil, gıda ve tarımsal sanayi ve turizm sektörleri gibi hemen her sektörde faaliyet göstermektedirler.

Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2019 döneminde Türkiye’den Hollanda’ya yapılan uluslararası doğrudan yatırımların toplamı 13 milyar 763 milyon Dolar olup, 2019 yılında ülkemizden yurtdışına yapılan doğrudan yabancı yatırım bakımından Hollanda ilk sırada yer almaktadır.

Hollanda'da Türk kökenli işadamları tarafından kurulan şirketlerin sayısının 23 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Sözkonusu girişimciler, toplam 6 milyar Avro dolayındaki yatırımları ile yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlamakta, yaklaşık 8 milyar Avro düzeyinde ciro oluşturmaktadır.

2019 yılında ülkemize gelen Hollandalı turist sayısı artmaya devam etmiş, bir önceki yıla kıyasla % 10’un üzerinde bir artışla 1.117.290 olarak kaydedilmiştir.

5-6 Nisan 2016 tarihlerinde Hollanda’da yapılan Türkiye-Hollanda JETCO I. Dönem toplantısı vesilesiyle, ikili ticaret hacminin 10 milyar Dolar’a çıkartılması hedefi belirlenmiştir. II. JETCO toplantısı 11 Eylül 2019’da Ankara’da düzenlenmiştir.