Türkiye - Filistin Siyasi İlişkileri

Türkiye, Filistin halkıyla yüzyıllar öncesine giden ortak bir tarihe ve yakın kültürel ve sosyal ilişkilere sahiptir.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile 1975 yılından itibaren resmi ilişkilerini sürdüren Türkiye, 15 Kasım 1988’de sürgünde ilan edilen Filistin Devleti’ni ilk gün tanıyan ülkeler arasında yer almıştır.

Türkiye, Filistin-İsrail ihtilafına iki devletli çözüme yönelik yerleşik BM parametreleri temelinde ve müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirilmesini, bu çerçevede 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemektedir.

Ülkemiz, Filistin Devleti’yle halihazırda mükemmel düzeyde olan ilişkilerinin her alanda geliştirilerek çeşitlendirilmesi ve daha da ileri düzeye taşınması için yoğun gayret göstermektedir. Filistin'le ikili ilişkilerimiz, 25 Ekim 2018 tarihinde Ankara'da Sayın Bakanımızla Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki’nin eşbaşkanlıklarında düzenlenen Türkiye-Filistin Ortak Komitesi Birinci Toplantısı vesilesiyle tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Ortak Komite’nin ikinci toplantısı ise 24 Mayıs 2022 tarihinde Ramallah’ta tertiplenmiştir.

Türkiye, iki devletli çözüm vizyonu temelinde bölgede adil ve kalıcı barışı desteklemeye, bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde kardeş Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir.

Son Dönemde Yapılan Karşılıklı Üst Düzey Ziyaretler:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları vesilesiyle 9-10 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Başbakan Iştiyye, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafında da kabul edilmiştir.

Sayın Bakanımız 24 Mayıs 2022 tarihinde Filistin’i ziyaret etmiştir. Sayın Bakanımız ile Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki başkanlıklarında Ortak Komite ikinci toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki, 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı ve Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere 10-13 Mart 2022 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

Kalkınma Yardımlarımız:

Türkiye’nin Filistin’e yönelik resmi kalkınma yardımları, 2005 yılında Ramallah’ta bir Program Koordinasyon Ofisi açan TİKA Başkanlığı eşgüdümünde sürdürülmektedir. TİKA Ramallah Ofisi üzerinden Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’teki küçük ve orta ölçekli kalkınma ve insani yardım projelerine destek sağlanmaktadır. 2009 yılında Kudüs’te ve Gazze’de birer Delegasyon Ofisi açan Türk Kızılayı da, kendi kaynaklarıyla, ülkemizin sağladığı fonlarla, yabancı donör katkılarıyla, Gazze Şeridi’ne yönelik başarılı kalkınma ve insani yardım projeleri yürütmektedir. TİKA’nın ve Türk Kızılayı’nın çalışmaları daha ziyade, sağlık, tarım, teknik yardım, kültürel mirasın korunması, su temini, okul ve hastane inşası ile polis eğitimi gibi alanlara yoğunlaşmıştır. AFAD ise, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ofisi (UNRWA) aracılığıyla gıda yardımı faaliyetlerine devam etmektedir.

Gazze’de yerleşik Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin inşaatı 2017, donanımı ise 2019 yılında tamamlanmıştır.

Türkiye, Filistin’in refahına katkıda bulunmaya devam edecektir.