Filistin'in Ekonomisi

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Yıllar 2018 2019 2020 2021
İhracatımız 78,987 67,595 87,070 99,587
İthalatımız 7,057 9,034 35,993 11,536
Toplam Ticaret Hacmi 86,044 76,629 123,063 111,123
Denge +71,930 +58,560 +51,077 +88,050

Kaynak: TÜİK (Milyon ABD Doları)


İkili İşbirliği Mekanizmaları

Ekonomik İşbirliği Konseyi: Temmuz 2017'de yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Konseyi Kurulmasına Dair Protokol” çerçevesinde yapılması öngörülen Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı 4-5 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.