Çek Cumhuriyeti'nin Ekonomisi

1. ÇEK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (nominal, milyar Dolar)

246

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

2,5

Nüfus (milyon)

10,6

Nüfus artış hızı (%)

0,1

Kişi başına GSYİH (satın alma gücü paritesi, Dolar)

41.228

Enflasyon oranı (%)

2,8

İşsizlik oranı (%)

2,0

İhracat (milyar Dolar)

193

İthalat (milyar Dolar)

177

Para birimi

Kaynak: Economist Intelligence Unit

Çek Kronu

Başlıca ihracat kalemleri: Binek otomobiller, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, otomatik bilgi işlem makineleri, telefon cihazları.

Başlıca ihracat ortakları: Almanya, Slovakya, Polonya, Fransa

Başlıca ithalat kalemleri: Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, otomatik bilgi işlem makineleri, telefon cihazları, binek otomobilleri

Başlıca ithalat ortakları : Almanya, Slovakya, Polonya, Çin

2. İKİLİ İLİŞKİLER

İkili Ticaretimiz (milyon ABD Doları)

Yıllar 2017 2018 2019

İhracatımız 908 - 1.001 - 1.113

İthalatımız 2.828 - 2.650 – 2.338

Toplam ticaret hacmi 3.736 - 3.651 - 3.451

Denge -1.920, -1.649 , -1.225

Kaynak: TÜİK (Milyon Dolar)

İhraç edilen başlıca ürünler Otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, mücevherci eşyası ve aksamı ve gıda müstahzarları.

İthal edilen başlıca ürünler Otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, santrifüjler, canlı büyükbaş hayvanlar, otomatik bilgi işlem makineleri.

Çekya’daki Türk yatırımları 18 milyon Dolar (2002-2019)

Ülkemizdeki Çek yatırımları 645 milyon Dolar (2002-2019)

Turist sayısı 125.567 (2017) - 228.251 (2018) - 311.359 (2019)