Çek Cumhuriyeti'nin Ekonomik Görünümü

GSYİH (nominal, milyar Dolar)

282,2

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

3,3

Nüfus (milyon)

10,52

Nüfus artış hızı (%)

0,2

Kişi başına GSYİH (SAGP, Dolar)

44.653

Enflasyon oranı (%)

3,8 (%16 – Mayıs 2022)

İşsizlik oranı (%)

2,8 (%3,1 – Temmuz 2022)

İhracat (milyar Dolar)

225,5

İthalat (milyar Dolar)

208,9

Para birimi

Çek Kronu

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021

Başlıca ihracat kalemleri: otomobiller; otomatik bilgi işlem makinaları bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen makinalar, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, telefon cihazları

Başlıca ihracat ortakları: Almanya, Slovakya, Polonya, Fransa, Avusturya

Başlıca ithalat kalemleri: telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar; karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular

Başlıca ithalat ortakları : Almanya, Çin, Polonya, Slovakya, İtalya