Türkiye - Belize Siyasi İlişkileri

Ülkemiz ile Belize arasındaki ilişkiler, coğrafi uzaklık ve her iki ülkenin uzun yıllar daha çok kendi bölgeleri üzerinde yoğunlaşması nedeniyle oldukça sınırlı kalmıştır. Ancak, son yıllarda ivme kazanan Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikamız kapsamında bölgeye daha çok ilgi gösterilmesi, bölgede yeni Büyükelçilikler açılması, TİKA kanalıyla kalkınma ve teknik işbirliği projeleri yürütülmeye başlanması ve bölgesel örgütler ile kurumsal ilişkiler kurulması, diğer bölge ülkeleri gibi Belize’yi de içermektedir.

Belize ile ikili ilişkilerimiz, ülkemizin Orta Amerika Entegrasyon Sistemi’ne (SICA) 2015 Şubat ayında gözlemci üye olmasının ardından hızla gelişmeye başlamıştır. Belize’ye Guatemala Büyükelçiliğimiz akreditedir.

Belize Dışişleri Bakanı Wilfred Peter Elrington, 17-21 Temmuz 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Karayip Topluluğu (CARICOM) İstişare ve İşbirliği Mekanizması Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı; 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi (DİZ) ve 20 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-SICA İkinci Dışişleri Bakanları Forumu kapsamında ülkemizi ziyaret etmiştir.